วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปลูกมะพร้าวใส่เกลือ

ข่าว สงขลา / ชาวสวนใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมแบบใหม่โดยปลูกพร้อมกัน 3 ต้น ในกอเดียวและนำเกลือใส่ไหเจาะรูมาวางไว้ตรงกลาง เพื่อให้มะพร้าวได้รับความเค็ม นำแนวคิดจากการมะพร้าวที่ปลูกชายทะเลซึ่งให้ลูกดกจากไอเค็มของทะเลมาปรับใช้ นายประเสริฐ ศรีระสันต์ อดีตข้าราชการบำนาญ ซึ่งหันมายึดอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสานหลังเกษียณอายุราชการ ในที่ดิน 7 ไร่ พื้นที่หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ใช้วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการปลูกมะพร้าวน้ำหอมหรือมะพร้าวทั่วไป  โดยจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมพร้อมกัน 3 ต้น ในกอเดียวเว้นระยะห่างของแต่ละต้นประมาณ1 เมตร และนำเกลือเม็ดใส่ในใหเจาะรูวางไว้ตรงกลางเพื่อให้เกลือละลายลงไปในดินเป็นอาหารเสริมของมะพร้าวนอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยบำรุงตามปกติ และปรากฏว่าหลังปลูกมาประมาณ 1 ปี ได้ผลดีเนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกแบบใส่เกลือจะเติบโตดีใบเขียวมันวาวแตกต่างจากมะพร้าวน้ำหอมรุ่นเดียวกันที่ปลูกแบบปกติหนึ่งต้นต่อหนึ่งหลุมและไม่ใส่เกลือซึ่งต้นและใบจะค่อนข้างแคระแกรนโตช้านายประเสริฐ บอกว่าการปลูกมะพร้าวใส่เกลือเป็นการนำแนวคิดจากการปลูกมะพร้าวที่อยู่ริมทะเลมาปรับใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ผลดกเพราะได้รับไอเค็มจากน้ำทะเล ที่สำคัญยังประหยัดเนื้อที่เพราะปลูกกอเดียวได้มะพร้าวถึง 3 ต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย ซึ่งวิธีปลูกมะพร้าวกอเดียว 3 ต้น และใส่เกลือเกษตรกรสามารถนำไปทอดลองทำได้เองและยินดีที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...