วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน “โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่"

              ข่าว สงขลา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน "โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน "โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

              สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชุมนุมโรโบติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 08-7620-2140 , 08-1543-6396 หรือ E-mail: - myster_ous@hotmail.com , Facebook: - https://www.facebook.com/groups/SUMOROBOT2014/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...