วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบต.รำแดง เนรมิตแปลงนา 300 ไร่ เป็น “ทุ่งปอเทืองบ้านรำแดง” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รับนักท่องเที่ยวช่วงวันแม่ 12 สิงหาคม นี้

                ข่าว สงขลา / อบต.รำแดง เนรมิตแปลงนา 300 ไร่ เป็น "ทุ่งปอเทืองบ้านรำแดง" แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รับนักท่องเที่ยวช่วงวันแม่ 12 สิงหาคม นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาทำการปลูกต้นปอเทืองในแปลงนา เพื่อให้เป็นปุ๋ยสดบำรุงดิน จำนวน 300 ไร่ ครั้งที่ 3 หลังจากที่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกเมื่อปี 2555 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ทำให้ตำบลรำแดงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ทุ่งปอเทืองบานที่รำแดง" เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ สำหรับการปลูกต้นปอเทืองในแปลงนา องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ได้นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะนำให้กับเกษตรกรทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อลดต้นทุน และยังสามารถแก้ความเป็นกรดให้กับพื้นที่ดินของเกษตรกรได้อีกด้วย โดยใช้ต้นปอเทืองเป็นวัชพืชที่ใช้ทำปุ๋ยสด

                นางวรรณา  มะเดื่อ บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ 6 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เกษตรกรชาวนา ได้ทำการปลูกต้นปอเทืองลงในแปลงนาในพื้นที่ 3 ไร่ ทั้งบริเวณแปลงนาหน้าบ้าน และแปลงนาหลังบ้าน มาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2557 ขณะนี้ต้นปอเทืองในแปลงนาทั้ง 3 ไร่ มีอายุประมาณเกือบ 50 วัน ได้ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งนาก่อนใครๆ ดอกปอเทืองที่ชูช่อพริ้วไสวตามสายลมที่พัดเข้ามาทำให้ทุ่งปอเทืองในแปลงนามีชีวิตชีวา และเริ่มมีนักท่องเที่ยวได้เริ่มเดินทางเข้าไปถ่ายภาพ และสัมผัสความงามของทุ่งปอเทืองแห่งแรกที่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งแล้วในวันนี้

                ด้านนายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ต้นปอเทือง ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง มีอายุได้ประมาณ 30 วัน เริ่มทยอยออกดอกเหลืองอร่ามในแปลงนา 300 ไร่ 2 ข้างถนนในตำบลรำแดง และจะออกดอกบานสะพรั่งเต็มทุ่งนาประมาณวันที่ 12 สิงหาคม นี้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จะเปิดงาน "วันทุ่งปอเทืองบานที่รำแดง ครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 นี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากมาชมทุ่งปอเทืองที่ออกดอกสีเหลืองสดบานสะพรั่ง สวยงามมากมองเห็นเด่นชัดในระยะไกล ด้วยการไปลุย "ทุ่งปอเทือง" อีกหนึ่งในหลายๆ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และกลายเป็นที่นิยมของบรรดาคนรักดอกไม้ และเหล่าช่างภาพที่ต้องการเก็บภาพสวยๆ ของทุ่งดอกปอเทืองบานที่รำแดง

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ นำร่องคืนพื้นที่ทางเท้า และริมถนนภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความสะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย “คืนความสุขให้แก่ประชาชน” ของ คสช.

                ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ นำร่องคืนพื้นที่ทางเท้า และริมถนนภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความสะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย "คืนความสุขให้แก่ประชาชน" ของ คสช. เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และสถานีตำรวจภูธรคอหงส์ จัดโครงการ "คืนความสุขให้แก่ประชาชน" ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ (คสช.) กรณีการคืนพื้นที่บนทางเท้าให้แก่คนเดิน และคืนพื้นที่ริมถนนให้แก่ผู้ขับขี่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความสะดวกในการเดินทางบนทางเท้า และผู้ที่สัญจรเกิดความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดพื้นที่นำร่อง บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1-3 ถนนเสน่หานุสรณ์ และพื้นที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

                ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับเจ้าของอาคาร หรือผู้ประกอบการค้า และประชาชนทั่วไป ขอให้จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนของตนเอง เช่น กระถางต้นไม้ โต๊ะม้าหินอ่อน แผงจำหน่ายสินค้า หรือสิ่งของอื่นใด ที่ตั้งวางบนทางเท้า หรือ ริมถนน เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนได้เดินบนทางเท้าอย่างสะดวก และผู้ขับขี่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างสะดวก ปลอดภัย เพื่อบ้านเมืองของเราจะได้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้มีการกำหนดแผนงานการทำงาน ร่วมกับ หน่วยงานทหาร ตำรวจ และอำเภอหาดใหญ่  ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดพื้นที่ และช่วงเวลา ดังนี้ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. / บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. / บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. และบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.

Read more...

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหา มหาราชินี

                ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหา มหาราชินี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ โทร. 0-7428-0000-2 ต่อ 1432

Read more...

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการแสดงดนตรี “ทักษิณฟิลฮาร์มอนิค” ภายใต้ชื่อกิจกรรมคอนเสิร์ต “Classic? I like it”

ข่าวสงขลา / คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการแสดงดนตรี "ทักษิณฟิลฮาร์มอนิค" ภายใต้ชื่อกิจกรรมคอนเสิร์ต "Classic? I like it"

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการแสดงดนตรี "ทักษิณฟิลฮาร์มอนิค" ภายใต้ชื่อกิจกรรมคอนเสิร์ต "Classic? I like it" ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ต ในรูปแบบของวงทักษิณฟิลฮาร์มอนิคออร์เครสตร้า "Thaksin Philharmonic Orchestra" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีโดยนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณและบุคคลภายนอกและเป็นกิจกรรมหนึ่งในการก่อตั้งวงออร์เคสตร้า "ทักษิณฟิลฮาร์มอนิค" ต่อไป  ในการนี้สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงทั้ง 2 รอบ โดยรับบัตรได้ที่หน้างาน หรือรับบัตรที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1701 , 1702 หรือ โทร. 08-6683-8962 (คุณเอกพล)

 

 

Read more...

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาขอเชิญชมมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 (TSU Drama Festival #2)

ข่าวสงขลา / คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาขอเชิญชมมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 (TSU Drama Festival #2)

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลา ปตท.สผ. และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 (TSU Drama Festival #2) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2557 ณ โรงสีแดง  (หับ โห้ หิ้น) ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับทางด้านการละครเวที เปิดโอกาสให้กับกลุ่มละครได้มีพื้นที่ในการแสดง และให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแสดงละครเวทีได้มีโอกาสหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งเป็นยังการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย  ติดต่อสอบถาม โทร. 08-8784-2675 .ธนภรณ์ แสนอ้าย

Read more...

ม.อ.หาดใหญ่ ขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องให้เป็น Green Area หรือ พื้นที่สีเขียว รับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

              ข่าว สงขลา / ม.อ.หาดใหญ่ ขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องให้เป็น Green Area หรือ พื้นที่สีเขียว รับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ และโครงสร้างกายภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังขับเคลื่อนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็น Green Area หรือ พื้นที่สีเขียว โดยคณะกรรมการประจำวิทยาเขตได้กำหนดพื้นที่สีเขียวนำร่อง ประกอบด้วยโซน สำนักงานอธิการบดี ธนาคารไทยพาณิชย์ สถานีวิทยุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโซนที่ดูแลให้ร่มรื่น สวยงาม

              สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ Green Area หรือ พื้นที่สีเขียวนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากทุกคนในเรื่องของการจัดการขยะในพื้นที่นำร่อง การดูแลความสะอาด การจัดเก็บขยะด้วยวิธีการคัดแยก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ทำให้ภูมิทัศน์ดูดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 จะเริ่มกับกิจกรรม Big Cleaning Day & Recycle Day ในพื้นที่นำร่อง โดยเน้นในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้น ตามด้วยการปลูกต้นไม้ หรือ หญ้าให้เป็นสีเขียว เพื่อให้เกิดความสะอาด และสวยงามรับช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

              ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ขอเชิญพสกนิกรชาวนครหาดใหญ่ ร่วมประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการเสด็จทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ ในกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

              ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ ในกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

              เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน และประชาชนชาวหาดใหญ่ ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ฯ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยพร้อมเพรียงกัน  

Read more...

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หาดสมิหลาคึกคัก หลังพี่น้องชาวไทยมุสลิมเข้ามาท่องเที่ยวช่วงฉลองเทศกาลฮารีรายอ

              ข่าว สงขลา / หาดสมิหลาคึกคัก หลังพี่น้องชาวไทยมุสลิมเข้ามาท่องเที่ยวช่วงฉลองเทศกาลฮารีรายอ วันที่ (29 ก.ค. 57) ซึ่งเป็นช่วงฉลองเทศกาลฮารีรายอ ของชาวมุสลิม ที่บริเวณแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมาก นำครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหนีความวุ่นวายจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความเชื่อมั่นว่าชายหาดสมิหลาสงขลามีความปลอดภัย ไม่มีความกังวลใดๆ สามารถนำครอบครัวมาพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ทำให้บริเวณชายหาดสมิหลาสงขลา และเงือกทองสัญลักษณ์แหลมสมิหลา รวมทั้งบริเวณสวนสนประตูเมืองสงขลา ที่มีรูปปั้นหนูแมว ก็เต็มไปด้วยชาวไทยมุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ที่เดินทางมาฉลองเทศกาลวันฮารีรายอในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก โดยนำอาหารที่ปรุงมาจากบ้านมานั่งรับประทานกันใต้ต้นสนริมชายหาดสมิหลา ซึ่งสวนสนตรงนี้มีความร่มรื่นเย็นสบาย มีลมทะเลพัดเข้ามา เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

              ในขณะเดียวกัน บริเวณชายทะเลก็มีพ่อแม่นำบุตรหลานลงเล่นน้ำทะเลคลายร้อน เนื่องจากในช่วงนี้ทะเลเรียบไม่มีคลื่น สร้างความสนุกสนานกับเด็กๆที่นานๆ จะได้มาเที่ยวเล่นน้ำทะเลชายหาดสมิหลาสักครั้งหนึ่ง ทำให้วันนี้ชายหาดสมิหลาสงขลากลับมาคึกคักช่วงเทศกาลฮารีรายออีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาในช่วงนี้ดีขึ้น ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า และของที่ระลึกมีนักท่องเที่ยวเข้าไปอุดหนุน และจับจ่ายซื้อสินค้าทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บรรยากาศด่านพรมแดนสะเดาคึกคัก หลังนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาช่วงฮารีรายอ

                 ข่าว สงขลา / บรรยากาศด่านพรมแดนสะเดาคึกคัก หลังนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาช่วงฮารีรายอ วันนี้ (27 ก.ค. 57) บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่ช่วงเช้าเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ที่ทยอยเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.สงขลา ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งตรงกับเทศกาลฮารีรายอ รวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียที่พากันเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงฮารีรายอซึ่งจะมีการดูดวงจันทร์ในคืนนี้

                 โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสะเดาได้เพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก และระบายนักท่องเที่ยวให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากต้องต่อแถวยาวเหยียด และแน่นขนัดเต็มทั้งด่านแต่ยังคงมีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม โดยเฉพาะการตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่มีชื่ออยู่ในแบล๊คลิสทั้งกลุ่มก่อความไม่สงบ ผู้ค้ายา และอาชญากรข้ามชาติ

                 อย่างไรก็ตามบรรยากาศในภาพรวมของการท่องเที่ยวที่ จ.สงขลา ทั้งที่บ้านด่านนอกพรมแดนไทยมาเลเซียและใน อ.หาดใหญ่ ยังเป็นไปอย่างคึกคักนักท่องเที่ยวยังคงมั่นใจในความปลอดภัยแม้จะเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเหตุระเบิดที่เบตงในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็ตาม

Read more...

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เข้าพิสูจน์ซากโลมาอิรวดีเพศผู้ หลังชาวประมงพบเกยตื้นตายเป็นตัวที่ 4 ในรอบปีอยู่ริมเขื่อนชลประทาน

                 ข่าว สงขลา / เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เข้าพิสูจน์ซากโลมาอิรวดีเพศผู้ หลังชาวประมงพบเกยตื้นตายเป็นตัวที่ 4 ในรอบปีอยู่ริมเขื่อนชลประทาน สถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ยังคงมีการตายอยู่อีก แต่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ล่าสุดในวันนี้ (27 ก.ค. 57) นายวีระชัย ชูเขียว ชาวประมงออกเรือไปทอดแหจับปลาในทะเลสาบสงขลาพื้นที่ ม.4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พบโลมาอิรวดีเพศผู้ อายุ 15 ปี ความยาว 2 เมตร น้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม เกยตื้นตายอยู่ริมเขื่อนชลประทานในทะเลสาบสงขลา จำนวน 1 ตัว และได้แจ้งให้ทางประธานกลุ่มอนุรักษ์โลมาอิรวดี บ้านแหลมหาดทราบ และทางกลุ่มฯ ได้แจ้งให้ทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง มารับไปผ่าซากพิสูจน์หาสาเหตุการตาย

                 จากการตรวจสอบพบว่า ตายมาแล้ว ประมาณ 5 วัน ท้องแตก สภาพเน่าเปื่อยไม่พบร่องรอยการติดอวนเครื่องมือการทำประมง  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้นำซากมาผ่าพิสูจน์เก็บตัวอย่าง ตับ ไต เนื้อ เพื่อตรวจชิ้นส่วนอวัยวะภายในนำมาวิเคราะห์หาโลหะหนัก และสาเหตุการตาย ก่อนที่จะนำซากไปฝังโดยห่อหุ้มด้วยอวนไนล่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อรอเก็บกระดูกนำมาศึกษาวิจัยต่อไป สำหรับสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ในปี 2557 ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2556 มีโลมาอิรวดีตาย 7 ตัว และสำหรับในปีนี้ 2557 ตัวนี้ตายเป็นตัวที่ 4

                 นายสันติ นิลวัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เปิดเผยว่า การตายของโลมาอิรวดีตัวนี้ เป็นตัวที่ 4 ในรอบปี 2557 (ม.ค.- ก.ค.) อายุ 15 ปี สำหรับสถิติการตายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา เมื่อปี 2553 โลมาตายไป 13 ตัว ปี 2554 โลมาตายไปอีก 10 ตัว ปี 2555 โลมา ตายไป 14 ตัว ปี 2556 โลมา ตายไป 7 ตัว และสำหรับในปีนี้ 2557 ตัวนี้เป็นตัวที่ 4 สำหรับสาเหตุการตายยังไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากสภาพซากโลมาเน่าเปื่อย

                 ทั้งนี้ จึงอยากขอความร่วมมือชาวประมงที่ทำการประมงอยู่ในทะเลสาบสงขลา ถ้าพบเห็นซากโลมาที่เกยตื้นอยากให้รีบแจ้งมา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปถึงโดยเร็ว สามารถทำให้เราพิสูจน์ซากได้ง่ายขึ้น เพื่อจะได้นำผลการพิสูจน์ซากส่วนนี้ นำไปทำการวางมาตรการเพื่ออนุรักษ์ดูแลโลมาในทะเลสาบสงขลาต่อไป

Read more...

เจ้าหน้าที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ อ.หาดใหญ่

                 ข่าว สงขลา / เจ้าหน้าที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จากสถานการณ์เหตุระเบิดคาร์บอมที่ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา ทาง พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สงขลา ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ในระดับสูงสุดในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และเทศกาลฮารีรายอ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และมาเลเซียที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่ เป็นจำนวนมาก

                 โดยด่านตรวจความมั่นคงทั้ง 3 แห่ง ทั้งหาดใหญ่ใน บริเวณแยกคลองหวะ และบริเวณสามแยกบิ๊กซี มีการเสริมกำลังทั้งทหาร ตำรวจ และอส.ผลัดเปลี่ยนประจำด่านตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการตรวจมากขึ้นทั้งกลางวัน และกลางคืน พร้อมกับมีกล้องจรปิดเพื่อตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อป้องกันการนำรถที่ประกอบคาร์บอมส์เข้ามาก่อเหตุ นอกจากนี้ยังมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และด่านตรวจลอยตามเส้นทางลัดทุกแห่ง หลังจากที่ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงได้สั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากคนร้ายมุ่งที่จะโจมตีพื้นที่เศรษฐกิจหลักในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more...

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู และครอบมือดนตรีไทย”

             ข่าว สงขลา / ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม "พิธีไหว้ครู และครอบมือดนตรีไทย" ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม "พิธีไหว้ครู และครอบมือดนตรีไทย" วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์. 0-7428-9680 , 08-6967-0948 และโทรสาร. 0-7421-2841

Read more...

ตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ปลูกต้นปอเทืองบนพื้นที่ 300 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวปีที่ 3 คาดบานสะพรั่งเต็มทุ่งนาช่วง 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

             ข่าว สงขลา / ตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ปลูกต้นปอเทืองบนพื้นที่ 300 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวปีที่ 3 คาดบานสะพรั่งเต็มทุ่งนาช่วง 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันนี้ (25 ก.ค. 57) ขณะนี้ต้นปอเทือง มีอายุได้ประมาณ 30 วัน กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเต็มแปลงนาข้าวของเกษตรกรชาวนาพื้นที่ 300 ไร่ สองข้างถนนในตำบลรำแดง และโดยใช้เวลาปลูกประมาณ 50-60 วัน ต้นปอเทืองจะออกดอกบานสะพรั่งเต็มทุ่งนาประมาณวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และจะเป็นช่วงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย

             นายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร ทำการปลูกต้นปอเทือง เพื่อเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินพื้นที่ 300 ไร่ เป็นปีที่ 3 หลังจากประสบความสำเร็จมา 2 ปี ติดต่อกัน  จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ทุ่งปอเทืองบานที่รำแดง" ไปทั่วประเทศ และขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุ "ปอเทืองบานที่รำแดง" ไว้ในแผนการท่องเที่ยวในปี 2558 แล้ว สำหรับปีนี้ "ทุ่งปอเทืองบานที่รำแดง" จะอยู่ในช่วงวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และอยู่ในช่วงวันแม่แห่งชาติ ดอกปอเทืองจะบานสะพรั่งเต็มทุ่งนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย

             องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ได้เริ่มทำการปลูกต้นปอเทืองในแปลงนาเพื่อให้เป็นปุ๋ยสดบำรุงดิน จำนวน 300 ไร่ เป็นปีที่ 3 หลังจากประสบความสำเร็จในครั้งแรกเมื่อปี 2555 และปี 2556 ที่ผ่านมา ทำให้ตำบลรำแดงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ทุ่งปอเทืองบานที่รำแดง" เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศสำหรับการปลูกต้นปอเทืองในแปลงนาได้นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะนำให้กับเกษตรกรทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อลดต้นทุน และยังสามารถแก้ความเป็นกรดให้กับพื้นที่ดินของเกษตรกรได้อีกด้วย โดยใช้ ต้นปอเทือง เป็นวัชพืชที่ใช้ทำปุ๋ยสด

Read more...

ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมภาคเอกชน และพลังมวลชน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

             ข่าว สงขลา / ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมภาคเอกชน และพลังมวลชน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่บริเวณพื้นที่ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (บ้านแหลมสน) หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  จ.สงขลา พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยทัพเรือภาคที่ 2 จัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 2 ให้มีมากยิ่งขึ้น

             เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทัพเรือภาคที่ 2 ได้พิจารณาพื้นที่โครงการพัฒนา และฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่นี้เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาล และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา อันเป็นแหล่งประกอบอาชีพ ของประชาชนอีกแห่งหนึ่ง สำหรับผู้เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการทหารเรือ นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ประมาณ 300 คน ร่วมกันปลูกต้นสารภีทะเล หยีน้ำ และสมอทะเลรวมกว่า 500 ต้น

             พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากจะมีภารกิจ หลัก ในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้ว ยังมีงานในด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคี ของเหล่าพสกนิกร ในการพื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริจะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ และรักษา สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาล และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และช่วยกัน อนุรักษ์ และรักษาป่าชายเลน แห่งนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ แก่พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ให้สามารถประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Read more...

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้เชี่ยวชาญสังกัดผู้ว่าการ กฟผ. เผยสถานการณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ ธัญวรรณ จิระโร / ผู้เชี่ยวชาญสังกัดผู้ว่าการ กฟผ. เผยสถานการณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

            วันนี้(25ก..57) เวลา 13.00 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายชัยพร พิมมะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญสังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พร้อมด้วย นายบัญญัติ พัทธธรรม ประธานสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ "หนึ่งถ้วยกาแฟ" ซึ่งออกอากาศทางคลื่นความถี่ F.M.90.5 MHz. ดำเนินรายการโดย นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ  นายชัยพร พิมมะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญสังกัดผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า ในพื้นที่ภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,600 เมกกะวัตต์ แต่สามารถผลิตได้เองประมาณ 2,300 เมกกะวัตต์ ดังนั้นจึงต้องมีการส่งกระแสไฟฟ้าจากทางเหนือมาช่วยภาคใต้ ประมาณ 600 เมกกะวัตต์ และซื้อจากมาเลเซียอีก 300 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ กว่าร้อยละ 70 ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่รับมาจากต่างประเทศ อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางพลังงานได้ จึงมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ 2 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และจะมีการเปิดขนานเครื่องในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มไฟฟ้าในระบบของโรงไฟฟ้าจะนะ 1 จากเดิม 800 เมกกะวัตต์ เป็น 1,600 เมกกะวัตต์ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย  อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทาง กฟผ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 ครั้ง โดยในครั้งแรกจะมีการชี้แจงถึงที่มาที่ไปของโครงการฯให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างละเอียดและค่อยๆดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  ด้าน นายบัญญัติ พัทธธรรม ประธานสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ กล่าวว่า  หาก กฟผ. ดำเนินการอย่างในปัจจุบัน ตนเองมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ขอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้กันในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนต่อไป

Read more...

ทอท. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาค ที่ จ.สงขลา รองรับจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / ทอท. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาค ที่ จ.สงขลา รองรับจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น

วันนี้(25ก.ค.57) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมบุรีศรีภูฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาค โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  นาวาอากาศเอก นรนิติ์ ผลกานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทอท. ดำเนินกิจการท่าอากาศยานมากว่า 35 ปี ด้วยมาตรฐานเหนือระดับให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนตลอดมา ท่าอากาศยานภูมิภาค(ทภภ.) ซึ่งประกอบด้วย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่สำคัญทั้งในภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้  ทภภ.มีสัดส่วนปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารประมาณร้อยละ 23-24 ของปริมาณเที่ยวบิน และผู้โดยสารทั้งหมดของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อกับภูมิภาคอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ทอท. จึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา D103 Consortium ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยาน โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานตามโครงการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และในวันนี้ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาคขึ้น ที่ จ.สงขลา เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ข้อจำกัดของโครงการสร้างพื้นฐานของ ทภภ. ที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศตต่อไป  ทั้งนี้ ข้อสรุปจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทอท.จะรวบรวมนำไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ชาวจังหวัดสงขลานับพันคน ร่วมเดินรณรงค์แสดงพลังความสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในโครงการ “สร้างรอยยิ้มร่วมกันอย่างมีความสุข”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / ชาวจังหวัดสงขลานับพันคน ร่วมเดินรณรงค์แสดงพลังความสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในโครงการ "สร้างรอยยิ้มร่วมกันอย่างมีความสุข"

          วันนี้(24ก.ค.57) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานคนเมือง คิวรถระโนด เขตเทศบาลนครสงขลา กลุ่มพลังมวลชนชาวสงขลานับ 1,000 คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์แสดงพลังความสามัคคีของชาวสงขลา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในกิจกรรมโครงการ "สร้างรอยยิ้มร่วมกันอย่างมีความสุข" ซึ่งเริ่มขบวนตั้งแต่บริเวณลานคนเมืองไปจนถึงบริเวณริมกำแพงเมืองเก่า ถ.จะนะ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมนำประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์คืนความสุขสู่ประชาชนชาวสงขลา  นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งของบ้านเมืองที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ดังนั้น เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็ว  จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ธนารักษ์พื้นที่สงขลา และอีกหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเทศบาลนครสงขลาขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้หันมาปรองดองเพื่อนำพาประเทศชาติให้พ้นวิกฤติสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงดนตรี จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) , การตรวจคัดกรองสุขภาพ , การวัดความดันโลหิต , การตรวจเบาหวาน , การตรวจสุขภาพช่องปาก , การนวดแผนโบราณ , การออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชาวจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 240757  

Read more...

สคร.12 สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สคร.12 สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2

วันนี้(24ก.ค.57) ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน  การประชุมในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ นโยบายการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคในแรงงานต่างด้าว , รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค ฯลฯ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางหิรัญญา ปะดุกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , นางเกษณี ศรีรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ฯลฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและระหว่างประเทศ เป็นการสนับสนุนหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  

 

 

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...