วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน “โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่"

              ข่าว สงขลา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน "โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน "โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

              สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชุมนุมโรโบติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 08-7620-2140 , 08-1543-6396 หรือ E-mail: - myster_ous@hotmail.com , Facebook: - https://www.facebook.com/groups/SUMOROBOT2014/

Read more...

ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดสงขลา”

              ข่าว สงขลา / ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมโครงการ "ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดสงขลา" ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม โดยในเวลา 09.00-09.30 น.  มีกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์หน้าโรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่าไปจนถึงลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ และในเวลา 11.00 -15.000 น. มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับผู้บริจาคโลหิตในงาน จะได้รับเสื้อผู้บริจาคโลหิตโลกฟรี (จำนวนจำกัด)

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและการเงิน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557

              ข่าว สงขลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและการเงิน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและการเงิน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30-15.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

              โดยมีบริการให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจ , การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน , การออมและการวางแผนทางการเงิน , กลโกงและภัยทางการเงิน ตลอดจนการตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน

              นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการห้องสมุด ควบคู่กับงานไอทีแฟร์ ซึ่งมีสินค้าไอทีราคาถูกกับเงื่อนไขพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ

              ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 0-7433-6938 ต่อ 181 หรือ 14

Read more...

จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

              ข่าว สงขลา / จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , การการเรียนรู้ชุมชน , กิจกรรมสาธิตผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด , การประกวดร้องเพลงตามรอยพระยุคลบาท , การแสดงพื้นบ้าน เช่น ระบำปาดตาล ระบำไก่ชน ร็องแง็ง ดิเกฮูลู , การแสดงจากศิลปินชื่อดัง "เอกชัย ศรีวิชัย" และการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

Read more...

อบจ.สงขลา ร่วมอำนวยพรให้ผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยสวัสดิภาพ

              ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ร่วมอำนวยพรให้ผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยสวัสดิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ขออำนวยพรให้ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้รับฮัจญ์ที่สมบูรณ์ และเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ

              สำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลา และสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่จะต้องปฏิบัติ

              โดยในปีนี้เที่ยวบินแรกจะบินตรงจากสนามบินนราธิวาสสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 12.45 และถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย เวลา 19.10 น. และในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 บินตรงจากสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเวลา 19.10 น.

Read more...

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

              ข่าว สงขลา / โรงพยาบาลหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ สนามกอล์ฟ เซาท์เทิร์นฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ หาดใหญ่ โดยรายได้จากการจัดงานนำเข้าสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ผู้ป่วยยากไร้ / ผู้ป่วยไม่มีสวัสดิการใดๆ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในวัน และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51

              ข่าว สงขลา / สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต www.rd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ -1 กันยายน 2557 กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7422-2100-149 ต่อ 2169

Read more...

สนช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ 2557” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

              ข่าว สงขลา / สนช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล "นวัตกรรมแห่งชาติ 2557" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล "นวัตกรรมแห่งชาติ 2557" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงถือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

              ทั้งยัง สานต่อปณิธานการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยนวัตกรรมปีที่ 10 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล "นวัตกรรมแห่งชาติ 2557" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ -31 สิงหาคม 2557 สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th

Read more...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ”

           ข่าว สงขลา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ" สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  และแสดงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของเยาวชนรวมทั้งสร้างมาตรฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

              ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน และสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์ โทร. 08-1277-8134 , คุณปาริชาติ เรืองรัตน์ โทร. 08-1959-0034

Read more...

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้”มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3,500 คน

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้"มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3,500 คน

วันนี้(16ส.ค.57) เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2557 โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 3,500 คน  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนกลุ่มอื่นในการสร้างความสามัคคี ปรองดองให้เกิดสันติสุขขึ้นในชาติบ้านเมือง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการกิจกรรมยุวกาชาดเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาว- สตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ เรียกว่า "งานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้" ภายใต้คำขวัญว่า "สามัคคีปรองดอง สันติสุขยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูรณาการเรื่องการศึกษาเพื่อสันติสุข สุขภาพ การบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีของยุวกาชาด เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยพหุวัฒนธรรม และเปรียบเสมือนให้กลุ่มเยาวสตรีได้ทดลองเรียนรู้ในกระบวนการของยุวกาชาดและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม ICRC: International Committee of the Red Cross หรือ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กิจกรรม IFRC: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies หรือ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กิจกรรม GDV: Global Development Village หรือหมู่บ้านโลกาภิวัตน์ และกิจกรรม AC: ASEAN Community หรือ ประชาคมอาเซียน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่นำสู่การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศิลปวัฒนธรรม การแสดงในยามค่ำคืน ฯลฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ยุวกาชาดและเยาวสตรีเข้าชมแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ ไอซ์โดม หอดูดาว หอจดหมายเหตุ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ เทศกาลโคมไฟ เป็นต้น  ในโอกาสนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาได้ร่วมถ่ายทอดเสียงทางคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 102.25 MHz. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดสัมมนา “เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป”

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา จัดสัมมนา "เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป"

วันนี้(16ส.ค.57) เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณอาคารรังบินหลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป" โดยมี นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดสงขลา มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง "คนสงขลา รู้รัก สามัคคี" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , การบรรยายเรื่อง "ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลาคืนความสุขให้คนในชาติ" โดย นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา , เรื่อง "สื่อสารสร้างสมานฉันท์ความปรองดองในท้องถิ่น" และกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดพร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม  ในโอกาสนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาได้ร่วมถ่ายทอดเสียงทางคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 102.25 MHz. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

Read more...

หอการค้าจังหวัดสงขลา ขอเชิญรับฟังการสัมมนา “อสังหาริมทรัพย์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สงขลา-หาดใหญ่ แข็งแกร่งในแดนใต้”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / หอการค้าจังหวัดสงขลา ขอเชิญรับฟังการสัมมนา "อสังหาริมทรัพย์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สงขลา-หาดใหญ่ แข็งแกร่งในแดนใต้"   

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา "อสังหาริมทรัพย์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย   สงขลา-หาดใหญ่ แข็งแกร่งในแดนใต้"   ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประกายเพชร  โรงแรมไดมอนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงในเชิงวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการ  และเพื่อนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนา " ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับบรรยากาศรัฐบาลใหม่ " โดย นายธีระพร  ศรีรัตน์ ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจภาค  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคใต้ นายวสันต์ คงจันทร์  กรรมการผู้จัดการ บจก. โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ นายธนวัตน์ พูนศิลป์  กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์   จังหวัดสงขลา ดำเนินรายการโดย นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ  บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังมีการเสวนา " สงขลา-หาดใหญ่  แข็งแกร่งในแดนใต้โดย นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งฟรีได้ที่หอการค้าจังหวัดสงขลา โทร. 0-7424-6583 , 0-7424-6388   

 

Read more...

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

             ข่าว สงขลา / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัย กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัย กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในงานสัปดาห์อาเซียน ม.อ. ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week) โดย ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ http://psutv.psu.ac.th/ หรือ รับชมการถ่ายทอดสดผ่านห้องประชุมทางไกลของวิทยาเขต

             สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0-7428-9210-11 หรือที่ Website : http://clpd.psu.ac.th

Read more...

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดหใญ่ เชิญชวนร่วมงาน “สัปดาห์อาเซียน ม.อ.” ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week)

             ข่าว สงขลา / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดหใญ่ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์อาเซียน ม.อ." ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์อาเซียน ม.อ." ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week) ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2557 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร ชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

             รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล สู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา หรือ Education Hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน โดยมีการจัดทำ Road map เรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียน (ASEAN Information Center) ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรด้านการศึกษา ประชาชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั่วไปอีกด้วย

             สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เสวนา จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาเซียนศึกษาในบริบทต่างๆ การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดงานออกร้านอาหารนานาชาติ การแสดง และกิจกรรมบนเวที และจัดฉายมหกรรมภาพยนตร์อาเซียนและระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค. 57 เวลา 11.30-14.00 น และ17.00-19.30 น.. เชิญชม มหกรรมหนังอาเซียน ณ ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สอบถามติดตามรายละเอียดได้ที่ http://clpd.psu.ac.th หรือ www.facebook.com/clpdpsu หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289210-1 (ภายใน 9210-1)

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ “สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ "สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง" เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหาดใหญ่ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ "สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง" ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำเสนอข้อสรุปจากประเด็นปัญหาที่ได้นำเสนอ มาพิจารณาหาฉันทามติในการกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน และนำไปสู่นโยบายการบริหารนครหาดใหญ่ ต่อไป

             จากการที่ สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชา โดยการจัดเวทีเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ของเมืองหาดใหญ่ที่ต้องการรับการแก้ไข เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการรับการแก้ไขทั้งสิ้น 38 เรื่อง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาประชาชน ได้สรุปและคัดเลือกประเด็นปัญหาที่คิดว่าเป็นผลกระทบต่อภาพรวมของเมืองหาดใหญ่ และประชาชนที่อยู่ในหาดใหญ่ได้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1. ด้านการจราจร  2. ด้านอุทกภัย  และ 3. ด้านทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

             เพื่อให้การดำเนินการรวบรวมประเด็นความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ ของประชาชน ได้รับการแก้ไขและนำไปสู่นโยบายในการบริหารและพัฒนานครหาดใหญ่ สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ "คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             โดยการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจร การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ตลอดจนค้นหา ปัญหา สาเหตุ ความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมหาดใหญ่ก้าวสู่มหานครแห่งความสุข และเป็นนครแห่งสีสันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Read more...

เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงานเทศบาลพบประชาชน มหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สวัสดิการสังคมทั่วหน้า ปวงประชาเป็นสุข”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงานเทศบาลพบประชาชน มหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สวัสดิการสังคมทั่วหน้า ปวงประชาเป็นสุข" เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงานเทศบาลพบประชาชน มหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สวัสดิการสังคมทั่วหน้า ปวงประชาเป็นสุข" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. ณ บริเวณลานคนเมือง โดยภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การบริการนวดแผนไทย บริการตัดผม การแสดงดนตรีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเวทีเสวนา เรื่อง Boyang City What To Be : เมืองบ่อยาง ทิศทาง ย่างก้าว โดย อาจารย์วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้บริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน “ของดีเมืองจะนะ” ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน "ของดีเมืองจะนะ" ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อำเภอจะนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "กิจกรรมของดีเมืองจะนะ" ในระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยภายในงานได้มีการรวบรวมเอาของดีที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอจะนะออกเผยแพร่ให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้รับชม และจับจ่ายใช้สอย อาทิ การประกวดพืชผลทางเกษตร , การประกวดนางงามจะนะ , การประกวดนางงามทิฟฟานี , การแสดงจากดารา นักร้อง ศิลปินรับเชิญ , การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีอำเภอจะนะ , การแสดงของนักเรียน , การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   

             พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน "ของดีเมืองจะนะ" ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. จะมีขบวนแห่ของดีประจำตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอจะนะ ส่วนพิธีเปิดงานกำหนดจัดขึ้นในเวลา 18.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอจะนะ โทร. 0-7420-7079

Read more...

อบจ.สงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)” ประจำปี 2557

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)" ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจะนะ และศูนย์ประชาชื่นอำเภอจะนะ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)" ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกันเป็นหูเป็นตา  ร่วมกันรักษาบ้านเมือง เพื่อป้องกันภัยร้ายต่างๆภายในชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

             สำหรับการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันเหตุร้าย ให้แก่สมาชิกเครือข่ายตาสับปะรดในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยวิทยากรกระบวนการเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายตาสับปะรด อาทิ การจดจำภาพคนร้าย , การสังเกตวัตถุต้องสงสัย , ตำหนิและรายงานผู้ต้องสงสัย , การฝึกปฏิบัติภาคสนาม , การติดต่อสื่อสารโดยการใช้วิทยุสื่อสาร และการใช้ Social Media นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร   

Read more...

อบจ.สงขลา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่สู่อาเซียนบริเวณตลาดโก้งโค้ง “Gong Kong Villa Market ”


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / อบจ.สงขลา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่สู่อาเซียนบริเวณตลาดโก้งโค้ง "Gong Kong Villa Market " มุ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและลานเอนกประสงค์รองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

เมื่อวันที่(15ส.ค.57) เวลา 20.00 น. ที่ บริเวณตลาดโก้งโค้ง "Gong Kong Villa Market" อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่สู่อาเซียน บริเวณตลาดโก้งโค้ง "Gong Kong Villa Market "  ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่สู่อาเซียน เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นลานเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย โดยขณะนี้การปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาใช้บริการได้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 17.00 -21.00 น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 กันยายน 2557  สำหรับการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่บริเวณตลาดโก้งโค้ง ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่วมเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะสลับหมุนเวียนกันไป อาทิ การแสดงของวงดนตรีรับเชิญ , การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทั่วภูมิภาคของไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน , การแสดงมายากลจากตัวตลก พร้อมด้วยโบโซ่บิดลูกโป่งแจกเด็กๆ ที่มาเที่ยวงาน  นอกจากนี้ยังได้ร่วมจับจ่ายซื้อสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา อาทิ ผ้าทอเกาะยอ ข้าวหลามแม่ทอม เครื่องจักรสาน น้ำพริกสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องประดับ ฯลฯ ทั้งนี้ ในพิธีเปิดโครงการวันนี้(15ส.ค.57) มีดารารับเชิญหมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ มาร่วมสร้างสีสันให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยคึกคักสนุกสนาน

            

 

Read more...

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ธปท.ภาคใต้ จัดสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 เพื่อการปรับตัวและวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / ธปท.ภาคใต้ จัดสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 เพื่อการปรับตัวและวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

วันนี้(15ส.ค.57) เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรมบุรีศรีภูฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.อมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้" โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาเชิงลึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเศรษฐกิจภาคใต้ที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตให้แก่ภาครัฐและเอกชนในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับตัวและวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมต่อไป  กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอผลการศึกษาเชิงลึกของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เหลียวหลังมองหน้า : 2 ทศวรรษเศรษฐกิจภาคใต้ , หนี้ภาคครัวเรือนกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภาคใต้ และบทบาทของการลงทุนในอุตสาหกรรม : นัยต่อการการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้" โดย นายอเนก มีมงคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ หัวหน้านักยุทธศาสตร์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

                                                  

 

 

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...