วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดสงขลา”

              ข่าว สงขลา / ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมโครงการ "ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดสงขลา" ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม โดยในเวลา 09.00-09.30 น.  มีกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์หน้าโรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่าไปจนถึงลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ และในเวลา 11.00 -15.000 น. มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับผู้บริจาคโลหิตในงาน จะได้รับเสื้อผู้บริจาคโลหิตโลกฟรี (จำนวนจำกัด)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...