วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุสถาบันการเงินไทยยังมีความมั่นคงสูง ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแห่โยกย้ายเงิน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุสถาบันการเงินไทยยังมีความมั่นคงสูง ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแห่โยกย้ายเงิน

นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวหลังจากเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินสำหรับผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ จ.สงขลา ว่า ประชาชนทั่วไปจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องการเงินการธนาคารถึงสิทธิของตัวเองในฐานะผู้ใช้บริการ เพื่อวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด ประกอบกับปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีความกังวลในเรื่องความมั่นคงของสถาบันการเงินเนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงมีการโยกย้ายเงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆเข้ามาสู่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมากยิ่งขึ้น ทั้ง ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารธกส.ฯลฯ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสามารถยืนยันได้ว่าสถาบันการเงินยังมีความมั่นคงสูงมาก ทั้งระบบเศรษฐกิจ การกำกับดูแล หรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์เองยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่ อย่างไรก็ตามหากสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตหลังจากวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อ 1 สถาบันการเงิน และต่อ 1 รายรวมทุกบัญชีในสถาบันการเงินแห่งนั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นวงเงินที่เหมาะสมเพราะในปัจจุบันจำนวนผู้ฝากเงินในระบบของไทยฝากเงินคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท มีถึงร้อยละ 98.5 คือ หากสถาบันการเงินล้ม ผู้ฝากเงิน 98 คนใน 100 คน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาททันทีที่สถาบันการเงินถูกปิด แต่หากเกิน 1 ล้านบาทในส่วนที่เหลือจะได้รับเงินคืนหลังกระบวนการชำระบัญชี

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3691 , 3692  www.fpo.go.th และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โทรศัพท์ 0-2272-0400 www.dpa.or.th หรือ สายด่วน สายด่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 1213 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...

ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์ ครั้งที่ 1 หวังฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

ข่าว Pstitch สงขลา / ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์ ครั้งที่ 1 หวังฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ที่ห้อง E 107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเขาคอหงส์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าความสำคัญของเขาคอหงส์ที่เปรียบเป็นต้นทุนของชีวิต และลมหายใจของชุมชน จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะดังกล่าวร่วมกัน 
       
      สำหรับเขาคอหงส์เป็นพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบที่ตามมาอย่างมากมาย อาทิ การแผ้วถางป่าเพื่อให้ประโยชน์จากที่ดิน เป็นต้น
       
       ขณะที่หลายภาคส่วนพยายามที่จะเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ป่าเขาคอหงส์ จึงเป็นที่มาของการกำหนดนโยบายสาธารณะและโครงการการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประสานกับภาคีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดทำโครงการจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ เพื่อความยั่งยืนในการฟื้นฟูและพัฒนาเขาคอหงส์ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหาเขาคอหงส์อย่างยั่งยืน

        สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์เขาคอหงส์ , เพื่อนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณค่า มูลค่า และความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ในพื้นที่เขาคอหงส์ , เพื่อร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและการจัดการทำนโยบายสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเขาคอหงส์อย่างมีส่วน และยั่งยืน และเพื่อแสวงหาตัวบุคคล หน่วยงานที่มีบทบาทร่วมกันในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์ในระยะต่อไป
        จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read more...

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าว Pstitch สงขลา / สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย       
- ระยะที่ 1 ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่บัดนี้-10 เมษายน 2555 ในวั เวลาราชการ ณ บริเวณหน้าสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาที่เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
       
       1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7421-2300
       2. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7423-2036
       3. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ. จะนะ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7447-7292
       4. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ. นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7437-1805
       5. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อ. เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1590
       6. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7430-4192
       
- ระยะที่ 2 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ วันที่ 11-17 เมษายน 2555 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักบำรุงทางสงขลา ที่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพ ได้แก่ ตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่น เติมน้ำกลั่น เติมน้ำมันเบรก เติมน้ำมันคลัตช์ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ และไฟแสงสว่าง ปะยางรถจักรยานยนต์ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ฯลฯ โดยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา โทรศัพท์ 0-7421-2300

 

Read more...

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ 1 ฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน M-16 ด้วยกระสุนจริง โดยเฉพาะ อส.ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลาที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคง

 ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ 1 ฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน M-16 ด้วยกระสุนจริง โดยเฉพาะ อส.ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลาที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคง

 

วันนี้(30 มี.ค.55) ที่ บ้านด่าน หมู่ที่ 4 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง  จ.สงขลา  นายหมวดเอก เอกพสิษฐ์ กิจธิคุณ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ 1  เป็นประธานในการฝึกทดสอบสมรรถภาพและปรับพื้นฐานตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิก อส.ซึ่งมีการทบทวนด้านยุทธวิธีและการยิงปืนด้วยอาวุธปืน M16 โดยใช้กระสุนจริง ให้กับสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน  6 อำเภอของ จ.สงขลา ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่  อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย และอ.สะเดา จำนวน 28 นาย ที่เข้ารับการฝึกเพื่อให้มีความชำนาญและมีทักษะในการใช้อาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับ สมาชิก อส.ทุกนายที่เข้ารับการฝึกเป็นเวลา 7 วัน

นอกเหนือจากหลักสูตรการดำรงชีพอยู่ในป่า  การตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด  วิชาท่าบุคคลพื้นฐาน วิชาท่าประกอบอาวุธ โดยเน้นหนักให้กับกลุ่มสมาชิก อส.ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลา ทั้ง อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย ที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความรุนแรงจากการลอบก่อเหตุความไม่สงบเชื่อมโยงกับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าเสริมกำลังกับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารและฝ่ายความมั่นคงในการเฝ้าระวังพื้นที่และพร้อมออกปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุรุนแรง โดยสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ผ่านการฝึกในครั้งนี้ทั้ง 28 คน จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่  6  อำเภอ  ในวันที่  2  เมษายน  2555 นี้

 

 

 

Read more...

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จ.สงขลา เร่งจัดทำดอกไม้จันทน์ 5,000 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จ.สงขลา เร่งจัดทำดอกไม้จันทน์ 5,000 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านบางดานจ.สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลา ให้เป็นผู้จัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกันกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555  นี้ ของอำเภอเมืองสงขลา
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านบางดานจ.สงขลาได้ระดมสมาชิกของกลุ่มเร่งจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อให้ทันตามเวลาที่กำหนด โดยจัดทำดอกไม้จันทน์ 2 แบบ เป็นแบบดอกเดี่ยวและแบบเป็นช่อ ซึ่งสมาชิกกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านบางดานที่มาร่วมทำดอกไม้จันทน์ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ต่างมีความภูมิใจและดีใจ และถือว่าเป็นเกียรติแก่กลุ่มฯเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ โดยจะทำการส่งมอบให้กับทางจังหวัดสงขลาในวันที่  7  เมษายน 2555   โดยจะนำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกันกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555  นี้
สำหรับอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กำหนดจัดขึ้นที่วัดแหลมทราย ส่วนอำเภอต่าง ๆ ได้กำหนดจัดขึ้นทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้อย่างทั่วถึง ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดไว้ทุกข์จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่  8 -10  เมษายน 2555 รวมทั้งให้สถานบริการงดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิงด้วย
 

 

Read more...

กระทรวงการคลัง จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินสำหรับผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / กระทรวงการคลัง จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินสำหรับผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

วันนี้(30มี.ค.55) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินสำหรับผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน

นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า การเงินการธนาคารไม่ใช่เรื่องของนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเท่านั้น แต่ประชาชนทั่วไปจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจถึงสิทธิของตัวเองในฐานะผู้ใช้บริการ เราจึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ฝากเงินในช่วงการเปลี่ยนผันการคุ้มครองเงินฝาก เนื่องจากประชาชนทั่วไปมีความกังวลในเรื่องความมั่นคงของสถาบันการเงิน จึงมีการโยกย้ายเงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆเข้ามาสู่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมากยิ่งขึ้น อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ จึงไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสามารถยืนยันได้ว่าสถาบันการเงินยังมีความมั่นคงสูงมาก ทั้งระบบเศรษฐกิจ การกำกับดูแล หรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์เองยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่ แม้จะผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ตาม

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจในเรื่องการเงินต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 1213 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดอบรมนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์แก่นายจ้าง-ลูกจ้างในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดอบรมนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์แก่นายจ้าง-ลูกจ้างในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(29มี.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์แก่นายจ้าง-ลูกจ้างในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน  ประกอบด้วย นายจ้าง-ลูกจ้างในจังหวัดสงขลา สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอต่างๆ

นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำบังคับใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาได้มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นร้อยละ 40 จากเดิมวันละ 176 บาท เพิ่มเป็นวันละ 246 บาท ซึ่งหากมองในแง่ลูกจ้างจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่หากมองในแง่ของนายจ้าง ย่อมถือเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขึ้นค่าจ้างในแต่ละครั้งจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงลูกจ้างเก่าที่ทำงานมาหลายปีด้วย ซึ่งหากนายจ้างหรือเจ้าของประกอบกิจการไม่มีการปรับอัตราค่าจ้าง หรือมีการปรับในส่วนที่ลูกจ้างบางส่วนไม่พอใจหรือมีผลกระทบต่อสวัสดิการอื่นๆ อาจนำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบการได้ ดังนั้น ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเน้นย้ำเพิ่มเติมกับนายจ้างว่า ขอให้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องดูแลสวัสดิการพื้นฐานให้กับลูกจ้างอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มเติมสวัสดิการอื่นๆตามความเหมาะสม หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดๆให้รีบดำเนินการแก้ไข หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจในพื้นที่ เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

 

Read more...

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า น้ำประปาจะไหลอ่อนหรือไม่ไหลในวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริเวณ ถ.ปุณณกันฑ์ , ถ.กาญจนวนิช , ถ.คลองเรียน , ถ.ประชายินดี , ถ.ทุ่งรี , สถานีขนส่งหาดใหญ่ , เทศบาลตำบลน้ำน้อย , เทศบาลเมืองบ้านพรุ และ อ.นาหม่อม

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันดังกล่าว เวลา 09.00-17.00 น. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบในสายจำหน่ายทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานีผลิตและจ่ายน้ำของการประปาฯ ทั้งนี้ การประปาฯได้จัดเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าชั่วคราวไว้แล้ว แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำประปาของประชาชนในช่วงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณพื้นที่โซนสูงและพื้นที่บริการที่อยู่ปลายเส้นท่อ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำได้เตรียมสำรองน้ำประปาไว้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8101

 

 

 

 

Read more...

ชาวจะนะเลี้ยงนกเขาสามกุกพันธุ์เสียงดีและหายากเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์จำหน่ายให้เซียนนกเขาทั้งในพื้นที่และประเทศสิงคโปร์

 ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ชาวจะนะเลี้ยงนกเขาสามกุกพันธุ์เสียงดีและหายากเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์จำหน่ายให้เซียนนกเขาทั้งในพื้นที่และประเทศสิงคโปร์

อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นอำเภอที่เป็นต้นกำเนิดนกเขาเสียงดีระดับประเทศและในแถบอาเซียน ได้ทำการเพาะเลี้ยงนกเขาใหญ่พันธุ์สามกุก ซึ่งเป็นนกเขาที่มีทำนองเสียงหายากและมีน้อย โดยตามธรรมชาติแต่ละฝูงจะมีแค่ 1-2 ตัวเท่านั้น และเป็นที่นิยมในกลุ่มของผู้เลี้ยงนกเขา เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์นกเขาพันธุ์สามกุกเอาไว้ และยังมีรายได้จากการขายลูกนกให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาทั้งในพื้นที่และต่างประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ที่เดินทางมาขอซื้อถึงที่ในราคาตัวละ1,000 - 4,000 บาท

นายเจริญชัย เรืองฤทธิ์ หนึ่งในเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงนกเขาพันธุ์สามกุก เปิดเผยว่า วิธีการเพาะพันธุ์นกเขาสามกุก เริ่มจากการนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อยู่คนละกรงมาเทียบเคียงกันจนสนิทสนม โดยสังเกตจากเวลานอนจะมานั่งติดกันใช้เวลาราว 1 เดือน จากนั้นจึงจับให้อยู่ในกรงเดียวกันไม่เกิน 20 วัน ตัวเมียก็จะออกไข่ซึ่งใช้เวลาฟักออกมาเป็นตัว 15 วัน ซึ่งแต่ละคู่จะออกไข่ไม่เกิน 2 ใบ จากนั้นจึงเลี้ยงดูลูกนกต่อไปอีก 1 เดือนด้วยอาหารนกเขาทั่วไป ทั้งถั่วเขียว ลูกเดือย ข้าวโพดข้าวเปลือกผสมกัน ก็จะได้นกเขาพันธุ์สามกุก ที่มีทำนองเสียงร้อง จู้ฮุกกรู ตามด้วยเสียง กุกกุกกุก สามพยางค์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของนกเขาพันธุ์นี้ ซึ่งต่างจากนกเขาใหญ่ทั่วไปที่ร้องเพียงจู้ฮุกกรู อย่างเดียว

สำหรับนกเขาพันธุ์สามกุกส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงนกเขาจะซื้อไปเลี้ยงดูประดับไว้ตามบ้านเพราะเชื่อว่านกเขาเป็นสัตว์มงคลนั่นเอง

 

Read more...

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เทพา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เทพา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

วันนี้(28มี.ค.55) ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุรชัย ชวาลารัตน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คน

นายสุรชัย ชวาลารัตน์ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขุมทรัพย์หลักของกระทรวงมหาดไทยในการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงระเบียบกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดอาวุโสอำเภอเทพา กล่าวว่า พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา เป็นหนึ่งในสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย  7 ตำบล 67 หมู่บ้าน ดังนั้น ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เทพา จึงได้ร่วมกันจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการรวมถึงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมปกครอง ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาผู้ปกครองท้องที่ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน และที่สำคัญผู้นำชุมชนกลุ่มดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่เสี่ยงแต่ละพื้นที่ต่อไป

Read more...

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนำคณะนักจัดรายการเยาวชนศึกษาดูงานที่ สวท.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนำคณะนักจัดรายการเยาวชนศึกษาดูงานที่ สวท.สงขลา

วันนี้(27มี.ค.55) เวลา 16.00 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา (สวท.สงขลา) นายวัชรินทร์ ดำรงกูล วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นำคณะนักจัดรายการเยาวชนกว่า 60 คน มาศึกษาดูงานด้านข่าว ด้านรายการ ด้านเทคนิค ฯลฯ ตามโครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการนักจัดรายการเยาวชนสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จ.ปัตตานี โดยมี นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สวท.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับและบรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ สวท.สงขลา

นายวัชรินทร์ ดำรงกูล วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได้กำหนดจัดโครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการนักจัดรายการเยาวชนสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จ.ปัตตานีขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา และที่ สวท.สงขลา เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดรายการวิทยุมากยิ่งขึ้น

 

 

 

Read more...

นครหาดใหญ่ เปิดศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ข่าว สงขลา / นครหาดใหญ่ เปิดศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วันนี้(27มี.ค.55) ณ ที่ทำการชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่(HATYAI CITY COP) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายสุรชัย ชวาลารัตน์ ปลัดจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวแทนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการเปิดศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครหาดใหญ่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ซีซีทีวี)เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการติดตั้งนั้นยังช่วยดูแลการควบคุมด้านจราจร การติดตามรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย

       สำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่นั้น ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วเมือง มาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้ทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการระบบไฟจราจรอัจฉริยะ(เอทีซี)ในบริเวณ 13 ทางแยก จำนวน 13 ตัว ต่อมาก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวน 100 ตัว ตามโครงการจัดทำระบบ e-security ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวน 9,000,000 บาท

       จากนั้นในปี 2550 ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขึ้นภายในบริเวณสถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็ก(รถตู้)จำนวน 20 ตัว ใช้งบประมาณ 5,995,125 บาท และถัดมาในปี 2554 เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม จำนวน 458 ตัว โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 119,622,000 บาท แบ่งการติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวน 319 ตัว และติดตั้งภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 139 ตัว

       ดังนั้นการเปิดศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครหาดใหญ่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและสั่งการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดเพียงจุดเดียว โดยได้พัฒนาระบบให้สามารถดูแลครอบคลุมไปตามจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพราะเป็นสถานที่หนึ่งที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก

       ทั้งนี้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ได้มีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆทั่วเมืองหาดใหญ่ จะสามารถเปิดดูภาพที่กล้องได้บันทึกเอาไว้ย้อนหลังได้ ตลอดจนสามารถย่อและขยายภาพบันทึกเพื่อหาข้อมูลของภาพได้ ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ทำให้การเฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์หรือเหตุร้ายต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการควบคุมดูแลและการสั่งการนั้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูแลอยู่ที่ศูนย์ควบคุมฯแห่งนี้ตลอด 24 ชม.

Read more...

สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดหลักสูตร “ยกผู้นำสตรี เพิ่มบทบาททางสังคมเคียงคู่บุรุษ”

ข่าว Pstitch สงขลา / สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดหลักสูตร "ยกผู้นำสตรี เพิ่มบทบาททางสังคมเคียงคู่บุรุษ"

นายอรัญ  คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้(สถาบัน กศน.ภาคใต้) เปิดเผยว่า ทางสถาบัน กศน.ภาคใต้ ได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา กำหนดจัดหลักสูตร กศน.สำหรับผู้นำสตรีในจังหวัดสงขลา หลักสูตร 30  ชั่วโมง (3 วัน) เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้นำสตรีให้มีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น "ทันโลก  ทันสมัย  สมศักดิ์ศรี" 

สำหรับวิชาที่เรียน ประกอบด้วย สตรีกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , สตรีกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง , สตรีกับบทบาททางสังคม , สตรีกับการเรียนรู้ ICT , สตรีกับชุมชน (รู้ชุมชน / พัฒนาชุมชน)

จึงขอเชิญผู้นำสตรีที่สนใจพัฒนาตนเอง พัฒนาความเป็นผู้นำรองรับการพัฒนาประเทศ ก้าวทันความเจริญทางเทคโนโลยี สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  โทรศัพท์ 0-7433-6071-2 

 " กศน. การศึกษาเพื่อทุกคน  ทุกที่    ทุกเรื่อง ต่อเนื่อง....ตลอดชีวิต"

 

 

 

 

 

 

Read more...

ชาวบ้านอ.รัตภูมิ หันมายึดอาชีพทำสุ่มไก่ชนขายเป็นอาชีพหลัก ส่งขายซุ้มไก่ชนเงินแสนทั่วภาคใต้

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ชาวบ้านอ.รัตภูมิ หันมายึดอาชีพทำสุ่มไก่ชนขายเป็นอาชีพหลัก ส่งขายซุ้มไก่ชนเงินแสนทั่วภาคใต้

ชาวบ้านในพื้นที่อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หันมายึดอาชีพทำสุ่มไก่ชนขายเป็นอาชีพหลัก แทนการออกไปรับจ้างหรือทำการเกษตรที่มีรายได้ไม่แน่นอน และเป็นแหล่งผลิตสุ่มไก่ชนคุณภาพดีที่เซียนไก่ตามซุ้มไก่ชนทั่วภาคใต้นิยมสั่งซื้อสร้างรายได้เป็นอย่างดี

นายหมัดยาโกบ หละหมัน ชาวบ้านในพื้นที่ ม.4 บ้านคลองยาแดง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หนึ่งในผู้ที่หันมายึดอาชีพทำสุ่มไก่ชนขายเป็นอาชีพหลัก เปิดเผยว่า ได้หันมายึดอาชีพทำสุ่มไก่ชนมานาน10 ปี โดยในแต่ละวันสามารถผลิตสุ่มไก่ชนได้ 9 สุ่ม ราคาขายตั้งแต่ 150-250 บาท แล้วแต่ขนาดเล็กหรือใหญ่สร้างรายได้กว่า 1,000 บาทต่อวัน ซึ่งสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีและเป็นอาชีพอิสระที่สามารถทำกันเองในครอบครัวได้ โดยวัตถุดิบที่ใช้ มีเพียงไม้ไผ่ที่สั่งมาจากจ.สตูล เท่านั้น บวกกับฝีมือและความชำนาญก็สามารถผลิตสุ่มไก่ขายได้แล้ว จากเดิมที่ประกอบอาชีพรับจ้างและทำการเกษตรแต่รายได้ไม่แน่นอน

ทั้งนี้ สุ่มไก่ของอ.รัตภูมิ เป็นที่นิยมของบรรดาเซียนไก่ชนตามซุ้มไก่ชนทั่วภาคใต้ที่มาสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้ครอบไก่ชนเงินแสนที่ต้องดูแลเป็นอย่างดี

 

 

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งสูบน้ำเข้าสู่คลองเตยซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ชั้นใน หลังจากเริ่มเหือดแห้งจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้ง

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งสูบน้ำเข้าสู่คลองเตยซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ชั้นใน หลังจากเริ่มเหือดแห้งจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งสูบน้ำเข้าสู่คลองเตยซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ชั้นใน หลังจากที่เริ่มเหือดแห้งจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้ง เพื่อเติมน้ำในคลองให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสามารถเคลื่อนตัวได้ป้องกันน้ำเน่าเสียและคอนกรีตคันคลองแตกร้าวจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

วันนี้(27มี.ค.55) เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เร่งสูบน้ำจากคลองหวะบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองเตยเข้าไปเติมในคลองเตยซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ชั้นในตลอดทั้งวัน เพื่อเติมน้ำในคลองเตยให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและอยู่ในสภาพที่สามารถไหลได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากน้ำในคลองเตยเริ่มเหือดแห้งลดลงอย่างต่อเนื่องและน้ำนิ่ง ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและคันคลองที่สร้างด้วยคอนกรีตแตกร้าวหลายจุด จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

รวมถึงปัญหาขยะที่หมักหมมอยู่ในคลอง จึงจำเป็นต้องเร่งสูบน้ำจากคลองหวะลงสู่คลองเตยเพื่อให้มีปริมาณมากขึ้นและให้น้ำเคลื่อนตัวไหลลงสู่คลองแหซึ่งอยู่ปลายคลองเตยได้สะดวกขึ้น ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จะยังคงเร่งสูบน้ำจากคลองหวะลงสู่คลองเตยอย่างต่อเนื่องทุกวันในระยะนี้ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะผ่านไปและระดับน้ำในคลองเตยอยู่ในภาวะปกติ

 

 

 

Read more...

ชาวสงขลาไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนหรือพระจันทร์ยิ้ม เนื่องจากมีเมฆบดบัง

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ชาวสงขลาไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนหรือพระจันทร์ยิ้ม เนื่องจากมีเมฆบดบัง

ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนหรือพระจันทร์ยิ้ม ซึ่งจะเห็นดวงจันทร์เสี้ยว 4 ค่ำ สูงจากขอบฟ้าทางทิศตะวันตกประมาณ 38 องศา เลื่อนมาอยู่ตรงกลางระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวานนี้(26มี.ค.55) ซึ่งเป็นคืนที่ 2โดยในส่วนของจ.สงขลา ประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันไปเฝ้ารอดูปรากฏการณ์ดังกล่าวที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลาและที่โล่งบริเวณตัวเมือง แต่ต้องผิดหวังเนื่องจากท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนได้ ขณะที่ปรากฏการณ์นี้จะมองเห็นได้ไม่นานนัก และจะปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะในช่วงค่ำเท่านั้น เนื่องทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากประมาณ 60% ของพื้นที่กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย  ทำให้ชาวสงขลาต้องผิดหวังที่จะได้ดูปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนดังกล่าว

 

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าฯสงขลามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนางอุบลรัตน์ได้รับความเดือดร้อนหลังสามีเสียชีวิตต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรสามคนเพียงลำพัง

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ผู้ว่าฯสงขลามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนางอุบลรัตน์ได้รับความเดือดร้อนหลังสามีเสียชีวิตต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรสามคนเพียงลำพัง

 วันนี้(26มี.ค.55) นายกฤษฎา บุญราช  ผู้ว่าราชการจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางอุบลรัตน์ วรเดช อายุ44 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จำนวน 19,000 บาท หลังครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูบุตรจำนวน 3 คนที่กำลังเรียนและหางานทำ แต่ไม่มีอาชีพหรือรายได้ใด ๆ เนื่องจากสามีซึ่งเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวเสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ขณะที่ปลากะพงซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวตายหมดกระชังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต้องอาศัยเงินทำบุญงานศพของสามีเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ขณะที่ลูกทั้งสามคนของนางอุบลรัตน์ ประกอบด้วย นายกิตติภัทร วรเดช อายุ 19 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นายภูวนัฐ วรเดช อายุ 20 ปี จบชั้น ม.6 และผ่านการฝึกอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างยนต์ และอยู่ระหว่างหางานทำ และด.ญ.ปัณฑิตา วรเดช อายุ 11 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นป.5 โรงเรียนบ้านแหลมจาก รักเมืองไทย 27

สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับ นางอุบลรัตน์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปทุนเลี้ยงปลาขายต่อจากสามี , เงินกองทุนคุ้มครองเด็กเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 1 ปีให้กับ ด.ญ.ปัณฑิตา , เงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ 9,000 บาท และเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนๆละ 2,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี ส่วน นายภูวรัฐ ทางสำนักงานจัดหางานได้แนะนำให้สมัครงานที่บริษัทเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย

วันนี้(26มี.ค.55) เวลา 13.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด-5 ปี และกลุ่มเครือข่าย(ชุมชนทุกแห่ง)   เพื่อที่จะบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็ก เป็นการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และเป็นการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายไปพร้อมๆกัน โดยจะต้องมีการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งในศูนย์เด็กเล็กและชุมชน การส่งเสริมครัวเรือนในการใช้เกลือเสริมไอโอดีน การส่งเสริมแหล่งผลิตและจำหน่ายเกลือไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพในบ้านและท้องถิ่นของตนเอง เพื่อที่เด็กจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากพ่อแม่

ทั้งนี้ จะมีการผลักดัน 6 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การผลักดันนโยบายแผนงานพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัยเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด , การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความรู้เรื่องการอนามัยแม่และเด็ก , การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก , การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน , การประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสติปัญญาเด็กจังหวัดสงขลาได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

 

 

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

วันนี้(26มี.ค.55) เวลา 10.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน

นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา(พ.ศ.2551-2554) แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ , ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดสงขลายังมีจุดอ่อน เนื่องจากการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาอย่างยิ่งปัญหามลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการรับรู้ของพี่น้องประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย

ดังนั้น จังหวัดสงขลาจะต้องเร่งพัฒนาการจัดการทรัพยากรดังกล่าวให้ดีขึ้นควบคู่กับนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะส่งผลให้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ส่งผลให้หน่วยงานทุกระดับให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้มีการกำหนดกรอบแผนบริหารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ.2555-2559 สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับต่อไป

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...