วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่ จ.สงขลา

สุวดี ศรีสมบูรณ์ / ข่าว สวท.สงขลา สุธิดา พฤกษ์อุดม / ภาพ : องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่ จ.สงขลา

วันนี้(30 พ.ย.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.อ.อ.        กำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ รศ.นพ.เทอดชัย  ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม เปิดเผยว่า มูลนิธิขาเทียมได้ดำเนินการจัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 122 ของการจัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ที่ผ่านมา สำหรับการจัดทำขาเทียมในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ไม่เคยได้รับขาเทียม หรือขาเทียมชำรุดให้ได้รับขาเทียมอันใหม่ที่เหมาะสม ทำให้ผู้พิการขาขาดสามารถเดินและทำงานได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับคนปกติ อีกทั้งยังไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัวอีกด้วย โดย มูลนิธิฯ เริ่มดำเนินการตรวจและทำขาเทียมให้คนพิการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 และทำขาเทียมเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีรายละเอียดของผู้มาขอรับขาเทียม แยกเป็นจำนวนผู้มาขอรับบริการชาย จำนวน 99 คน และหญิง จำนวน 31 คน จำแนกเป็นจำนวนคนพิการตามลักษณะการตัดขา จำแนกได้เป็น ผู้ถูกตัดบริเวณเหนือเข่า จำนวน 45 คน , บริเวณข้อเข่า จำนวน 5 คน , บริเวณข้อตะโพก จำนวน 3 คน , บริเวณใต้เข่า จำนวน 74 คน , บริเวณข้อเท้า จำนวน 2 คน และบริเวณเท้า จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน สามารถแยกอาชีพของผู้มาขอรับบริการได้ คือ ไม่มีอาชีพ จำนวน 41 คน , เกษตรกรรม จำนวน 19 คน , รับจ้างทั่วไปไม่มีเงินเดือน จำนวน 17 คน , ค้าขาย จำนวน 16 คน เป็นต้น ในส่วนของการทำขาเทียมให้ผู้พิการในจำนวน 130 คน รวมเป็นจำนวน 151 ขา และซ่อมขาเทียมให้ผู้พิการอีก จำนวน 20 ขา สำหรับการมอบขาเทียมในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มให้แก่พสกนิกรผู้พิการชาวสงขลาเป็นล้นพ้น

 

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขบวน AESEAN-India Car Rally ถึงไทยในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ในวาระโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์

ข่าว ทักษิณ อรุณ / ขบวน AESEAN-India Car Rally ถึงไทยในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ในวาระโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์

วันนี้(29พ.ย.55) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาชิกอาเซียน และประเทศอินเดีย ได้กำหนดจัด AESEAN-India Car Rally ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ในวาระโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2555 เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและอินเดีย รวมทั้งเพิ่มพูนโอกาสทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย โดยวันนี้ขบวนรถแรลลี่ได้เคลื่อนผ่าน ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา มีจำนวน 31 คัน ภายใต้การอำนวยการและให้การต้อนรับของ นาย จำลอง ไกรดิษฐ์ นายอำเภอสะเดา , ม.ล. สิทธิเดช ศุขสวัสดิ นายด่านศุลกากรสะเดา , พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รอง ผบก.ตม.6 , พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์ ผกก.สภ.สะเดา , พ.ต.ท.กิตติภัณฑ์ เดชสุนทรวัฒน์ สารวัตรท่องเที่ยว จว.สงขลา โดยจัดซุ้มที่อำเภอสะเดา ปักธงชุดใหญ่ มีธงอาเซียนธงสมาชิก 10 ธง อินเดียรวม 12 ธง และหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงที่ โรงแรม เค.พี.เค.ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ก่อนเคลื่อนขบวนเข้าสู่หาดใหญ่ โดยที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีนาย กฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและเปิดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ ASEAN-India car Rally โดยมีซุ้มอาหารพื้นเมืองจังหวัดสงขลา ประมาณ 10 ซุ้ม จัดแสดง/จำหน่ายสินค้าOTOP จัดดนตรี และการแสดงทางวัฒนธรรม 4ภาค จาก ม.ราชภัฎ จ.สงขลา(การแสดงกฤษดาภินิหาร , ระบำบาติห , เซิ้งกะลากันตรึม ,ระบำร่ม, แห่กลองยาว , รำวง ฯลฯ ) และนำเสนอสื่อวิดีทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวของไทยและจังหวัดสงขลาก่อนเปิดงาน ด้าน นายสุเมธ จุลชาต นักการทูตชำนาญการ(ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดแรลลี่ในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการเชื่อมโยง connectivity ทางถนนว่าสามารถติดต่อไปมาหาสู่ได้จริงทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเส้นทางจาการ์ตา ในอินโดนีเซีย-สิงคโปร์(เดินทางโดยเครื่องบิน และมีพิธี flag offที่สิงคโปร์) มาเลเซีย-ประเทศไทย ที่ ด่านพรมแดนสะเดา-หาดใหญ่-ภูเก็ต-กทม.-อรัญประเทศ(ไปยังกัมพูชา เวียดนาม-ลาว)-สะพานมิตรภาพไทยลาว-หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-พิษณุโลก-แม่สอด(ใช้เส้นทาง EWECต่อไปยังเมียนมาร์ และสิ้นสุดที่อัสสัมของประเทศอินเดีย) อย่างไรก็ตามอินเดียได้เชิญผู้นำของประเทศอาเซียนเป็นผู้ทำพิธีปล่อยขบวนแรลลี่อย่างเป็นทางการ โดยสำหรับประเทศไทยจะมีพิธีดังกล่าวโดยรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กต.เป็นประธานในพิธีในวันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลาบ่าย ณถนนสนามไชย หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพ

Read more...

เทศบาลตำบลพะวง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555

ข่าว เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / เทศบาลตำบลพะวง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555

นายเจือ กิ้มอั้น นายกเทศมนตรีตำบลพะวง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลพะวง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 โดยจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีเปิดป้ายลานกีฬาเอนกประสงค์ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา ณ บริเวณชมรมผู้สูงอายุ ม.1(หน้าวัดบางดาน) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เวลา 09.30 . เป็นต้นไป เพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและราชสักการะ ตลอดจนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่พระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7433-4117 หรือ www.phawong.go.th

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯถวาย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินีฯ กับ “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี”

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / จังหวัดสงขลา เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯถวาย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินีฯ กับ "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี"

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" ซึ่งเป็นโครงการที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่ป่าต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ..2555-2559 รวมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่ป่าด้วยจิตอาสา โดยกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ในการรักษากล้าไม้ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มาเป็นแนวทางในการปลูกป่าภายใต้โครงการนี้ยึดหลักในการดำเนินงาน 4 ประการ คือ น้อมนำ ปฏิบัติ ป้องกัน และรักษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ จังหวัดสงขลา จึงขอให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทุกคนได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตาม"โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี"และร่วมเฉลิมพระพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินีฯ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา (กลุ่มงานปกครอง) โทรศัพท์ 0-7431-1113

Read more...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา


ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา


นายผัน สิงหเดชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาเปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ได้รับบริจาคโลหิตติดต่อกันแล้ว จำนวน 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมบริจาค จำนวน 1,518 คน ได้โลหิต จำนวน 614,850 ซีซี และการรับบริจาคในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 กำหนดจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 . ณ ห้องโถง อาคารปิยสิกขาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตในวัน เวลา ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความจำนงร่วมบริจาคได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา โทรศัพท์ 0-7443-7631-3 ต่อ 151 , 08-9595-8183


 


Read more...

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปิดรับสมัครเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 110/2 ปีการศึกษา 2555

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปิดรับสมัครเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 110/2 ปีการศึกษา 2555

นายอาทิตย์ เก็บไว้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กำลังเปิดรับสมัครเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 110/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2555 ในหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ งานบริการคอมพิวเตอร์ การทำอาหารคาว-หวาน งานประดิษฐ์ดอกไม้ งานบาติก นวดไทยเบื้องต้น  

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-7431-1590 หรือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ songkhla08 E-mail : songkhla08@vec.go.th

 

 

 

 

 

 

Read more...

กสอ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเลื่อยไม้และการลับคมใบเลื่อย” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / กสอ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเลื่อยไม้และการลับคมใบเลื่อย" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา

นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯ ร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "เทคนิคการเลื่อยไม้และการลับคมใบเลื่อย" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงงานเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา เพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการเลื่อยไม้และการลับคมใบเลื่อย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยางพารา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ในอนาคตต่อไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมใน วัน เวลาข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พัก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปณิชา สิทธิพันธุ์ และนายวัชรพงศ์ ทองสกูล โทรศัพท์ 0-7421-1906 ต่อ 530 , 08-1541-0454 , 08-7297-2278 หรือ http://ipc11.dip.go.th

 

 

 

Read more...

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ เชิญชวนผู้รักสุขภาพชิม “ยาชงขลู่” ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ เชิญชวนผู้รักสุขภาพชิม "ยาชงขลู่" ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ แจ้งว่า ขณะนี้กลุ่มแม่บ้านบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ได้เริ่มดำเนินการรวมกลุ่มในการผลิตยาชงขลู่ ซึ่งเป็นพืชที่มีเป็นจำนวนมากในพื้นที่ดินน้ำเค็ม โดย "ขลู่" เป็นไม้พุ่มสูง 0.5-2 เมตร ยอดและใบอ่อนมีขนอ่อนอยู่ทั่วไป ใบติดตามข้อสลับกัน รูปไข่หัวกลับ ก้านใบสั้น ขอบใบหยักและมีความกว้างประมาณ2-9 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย สีขาวอมม่วงขนาดเล็ก ขลู่ เป็นพืชที่ชอบขึ้นตามธารน้ำโดยเฉพาะที่นำเค็มขึ้นถึง พบได้ทั่วไปในเขตร้อน เช่น ประเทศอินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย เป็นต้น เป็นพืชที่ปลูกง่ายโดยใช้ กิ่งแก่ปักชำขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ซึ่งขลู่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ ได้แก่ ช่วยในการขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือด ล้างไต ลดอาการบวมน้ำปรับสมดุลในร่างกาย และบำรุงระบบประสาท และยังพบอีกว่าขลู่มีสารประเภทเกลือแร่ เช่น โซเดียม คลอไรด์ สารโปแตสเซียม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น ขลู่ ใช้เป็นยารักษาอาการขัดเบา วันละ 1 กำมือ (ขลู่สด น้ำหนัก 40-50 กรัม/ ขลู่แห้งหนัก 15-20 กรัม) หั่นเป็นชิ้นๆ ต้มกับน้ำดื่ม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารครั้งละ 1 ถ้วยชา หรือ 75 มิลลิเมตร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7432-8032

Read more...

ศพส.จ.สงขลา เผยผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555

ศพส.จ.สงขลา เผยผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา(ศพส.จ.สงขลา) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้มีคำสั่งเรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนและสังคมได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์หลัก รวมทั้งกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ซึ่ง ศพส.จ.สงขลามีการดำเนินการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 ระหว่างเดือนตุลาคม 2554- กันยายน 2555 ดังนี้

กิจกรรม ที่ 1 การสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด

- หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสาร จำนวน 1,162 ชุมชน

- เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 187 แห่ง

- ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 16 แห่ง

กิจกรรม ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

-          การบำบัดรักษา(ระบบสมัคร,บังคับบำบัด,ต้องโทษ) จำนวน 9,690 คน

กิจกรรม ที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

-          สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ป.6 จำนวน 18,636 คน

-          สร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขในโรงเรียน จำนวน 203 แห่ง

-          สถานประกอบการสีขาว 40 แห่ง

 

กิจกรรม ที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย

-          การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดเพื่อจำหน่ายขึ้นไป จำนวน 2,109 ราย

-          การดำเนินการยึดทรัพย์ฯ จำนวน 214 คดี

-          การดำเนินการตามหายจับค้างเก่า จำนวน 138 คดี

กิจกรรม ที่ 5 การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 3 แห่ง

กิจกรรม ที่ 6 การดำเนินการต่อผู้ค้ายาเสพติดและผลการจับกุมสะสม ต.ค.54-ก.ย.55

-           นักค้ารายสำคัญ  จำนวน 20 ราย

-          ผลการจับกุมผู้ค้ารายย่อย จำนวน 2,109 คน

-          การดำเนินการต่อหมายจับคดียาเสพติด จำนวน 138 หมาย

-          และการขยายผลตรวจยึดทรัพย์สิน จำนวน 214 คดี

 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ศพส.จ.สงขลา ขอความร่วมมือข้าราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด โดยสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ ศพส.จ.สงขลา

0-7431-3206 และ 0-7431-2016 ต่อ 73097 E-mail : drugsk@hotmail.com

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด

จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป เนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างในครั้งนี้ เป็นการปรับอัตราค่าจ้างแบบก้าวกระโดด จากปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดสงขลา วันละ 246 บาท เมื่อปรับเป็น 300 บาท ย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบกิจการบางรายที่ไม่สามารถปรับค่าจ้างได้ทันตามข้อกำหนด หรือไม่ครอบคลุมทั่วถึงลูกจ้างเก่า ซึ่งอาจนำมาสู่ปัญหาการปิดกิจการหรือชุมนุมเรียกร้องของลูกจ้างได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และลดปัญหาผลกระทบอื่นๆที่ตามมา จังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์การจ้างงานในเขตพื้นที่รับผิดขอบ พร้อมร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากมีการชุมนุมเรียกร้องด้านแรงงานขึ้น ขอให้ประสานให้จังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาทราบโดยทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-3056-7 หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-1166 หรือ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 08-1898-1303

Read more...

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) สงขลา จัดโครงการรำลึกผู้มีพระคุณ “5 ธันวามหาราช” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและร่วมพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าว สันติภาพ รามสูต / โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) สงขลา จัดโครงการรำลึกผู้มีพระคุณ "5 ธันวามหาราช" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและร่วมพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้(29พ.ย.55) ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างเป็นประธานเปิดโครงการรำลึกผู้มีพระคุณ " 5 ธันวามหาราช" ซึ่งโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเขาแก้ว) จัดขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวามหาราช ที่กำลังจะถึงนี้ นายจรัส มากสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเขาแก้ว) เปิดเผยว่า โครงการรำลึกผู้มีพระคุณ เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ 3 กิจกรรมหลักที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาโดยตลอด คือ โครงการรำลึกผู้มีพระคุณ "วันไหว้ครู" โครงการรำลึกผู้มีพระคุณ "12 สิงหามหาราชินี" วันแม่แห่งชาติและโครงการรำลึกผู้มีพระคุณ "5 ธันวามหาราช" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับโครงการรำลึกผู้มีพระคุณ "5 ธันวามหาราช" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศล้วนแต่มีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่ง กิจกรรมโครงการรำลึกผู้มีพระคุณ "5 ธันวามหาราช" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ เป็นกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและการพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียนและที่สาธารณประโยชน์ให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย รวมทั้งการขุดลอกคูคลองเพื่อรองรับน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนาประมาณ 200 คน

Read more...

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการ “ชาวสงขลาร้อยดวงใจ ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการ "ชาวสงขลาร้อยดวงใจ ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา"

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการ "ชาวสงขลาร้อยดวงใจ ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา" เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวสงขลาร่วมบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ณ ตำหนักเขาน้อย(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวงสงขลา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โทรศัพท์ 0-7432-3760 และ 0-7431-1136

 

 

 

 

Read more...

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / วิทยาลัยวันศุกร์ ขอเชิญร่วมเสวนา " ผังเมืองใต้ : เปิดพื้นที่พัฒนาหรือรักษาพื้นที่อาหาร "

 

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / วิทยาลัยวันศุกร์ ขอเชิญร่วมเสวนา " ผังเมืองใต้ : เปิดพื้นที่พัฒนาหรือรักษาพื้นที่อาหาร "

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนา " ผังเมืองใต้ : เปิดพื้นที่พัฒนาหรือรักษาพื้นที่อาหาร " ร่วมเสวนาโดยคุณภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการผังเมือง เครือข่ายผังเมืองเพื่อสังคม ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00-21.30 น. ณ ห้อง E105 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม คุณสุนิสา จุลรัตน์ นักวิชาการศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โทรศัพท์ 0-7428-9453 ติดตามข่าวสารวิทยาลัยวันศุกร์ที่ http://www.fridaycollege.net

 

 

Read more...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ผลิต“ตู้หุงข้าวกำลังผลิตสูง” ลดปัญหาขาดแคลนอาหารช่วงน้ำท่วม


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ผลิต"ตู้หุงข้าวกำลังผลิตสูง" ลดปัญหาขาดแคลนอาหารช่วงน้ำท่วม


นายสุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำกำลังผลิตสูง เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2554 มีหลายพื้นที่ไม่สามารถหุงหาอาหารได้ ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะข้าวหุงสุกซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ที่ส่วนใหญ่มักหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ซึ่งหุงได้ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง และไม่สามารถใช้หุงข้าวได้หากอยู่ในพื้นที่ที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของการผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหุงข้าวให้ได้ปริมาณมากในเวลาที่จำกัด โดยใช้แก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นแหล่งให้ความร้อน เป็นต้นแบบให้ชุมชนสามารถสร้างขึ้นไว้ใช้ในยามที่เกิดภัยธรรมชาติ และยังสามารถใช้เป็นตู้ต้นแบบสำหรับผลิตข้าวหุงสุกในเชิงอุตสาหกรรมได้อีกด้วย ตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำกำลังผลิตสูงที่ออกแบบและสร้างขึ้นนั้น ภายในบรรจุถาดหุงข้าวไว้จำนวน 10 ถาด แต่ละถาดสามารถหุงข้าวได้ 2.5 กิโลกรัม รวมแล้วสามารถหุงข้าวได้ครั้งละ 25 กิโลกรัม ใช้เวลาหุงให้ข้าวสุกทั้งหมดครั้งแรก 55 นาที และเมื่อหุงข้าวครั้งถัดไปในขณะที่ตู้ยังร้อนอยู่ จะลดเวลาหุงข้าวลงเหลือเพียง 42 นาที โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สหุงต้มหรือ LPG อยู่ที่ 1.1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และตู้สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของข้าวหรือทำให้ข้าวอุ่นอยู่ได้นานมากกว่า 12 ชั่วโมง การสร้างตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูงใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยใช้สแตนเลส ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อน ต้านการเกิดสนิมและมีความแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุหลัก และได้ออกแบบให้ตู้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงด้วยการใส่แท่งโลหะนำความร้อนไว้ภายในหม้อต้มน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ช่วยให้หม้อต้มน้ำได้รับความร้อนจากแก๊สและถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น และยังช่วยชะลอความเร็วของเปลวไฟ ส่งผลให้น้ำเดือดเร็วกว่าการใช้หม้อต้มน้ำแบบปกติถึง 20% นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้ตู้มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่จนเกินไป โดยมีพื้นที่ใช้งานเพียง 1 ตารางเมตร และใส่ล้อไว้ที่ขาตู้ทั้ง 4 ขา ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ สะดวกต่อการใช้งาน นายสุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูง ต้นแบบ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ตามโครงการมหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตู้ต้นแบบให้หน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ เช่น โรงเรียน วัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นๆ นำไปพัฒนาหรือดัดแปลง และสร้างขึ้นไว้ใช้หุงข้าวเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีอาหารเพียงพอในช่วงที่เกิดอุทกภัย หน่วยงานหรือประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูง ได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-6314 หรือ 0-7444-6728 ในวันเวลาราชการ


Read more...

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนธันวาคม 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนธันวาคม 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม "โครงการบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ โครงการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์(อาคารสันติศึกษา) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดพยาธิภายในและภายนอก และให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3 – 26 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7428-9492, 08-7630-5995 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการต่างๆของโครงการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ที่ website: www.vet.psu.ac.th หรือติดตามได้ทาง Facebook: VetPSU

 

Read more...

จังหวัดสงขลา มอบป้าย “อาหารสะอาด ราคาถูก ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย” ครั้งที่ 4 / 2555

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว - สุวดี ศรีสมบูรณ์ / ภาพ : จังหวัดสงขลา มอบป้าย "อาหารสะอาด ราคาถูก ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย" ครั้งที่ 4 / 2555

         วันนี้(29พ.ย.55) เวลา 09.45 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบป้าย "อาหารสะอาด ราคาถูก ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย" ครั้งที่ 4 / 2555

         นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดสงขลาดำเนินโครงการรณรงค์ "อาหารสะอาด ราคาถูก ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเห็นถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดบริการอาหารที่สะอาดและราคาเป็นธรรมแก่ผู้บริโภต ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ เป็นสื่อในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานที่ปรุงและจำหน่ายอาหาร 4 กลุ่ม ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม สวนอาหาร/ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงการรณรงค์สร้างกระแสระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-มี.ค.2555  ให้สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 500 แห่งผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงการ    

         จังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ประกอบการได้ทำการขับเคลื่อนรณรงค์ทุกพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานในช่วงรณรงค์ฯมีสถานที่ปรุงประกอบจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ จำนวน 508 แห่ง และจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2555 มีสถานที่ประกอบการเพิ่มขึ้นอีก1,077 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,585 แห่ง ซึ่งเข้ารับมอบป้ายประกาศในวันนี้จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือดังกล่าว

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา มอบโล่และเงินรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำปี 2555

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว - สุวดี ศรีสมบูรณ์ / ภาพ : จังหวัดสงขลา มอบโล่และเงินรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำปี 2555

         วันนี้(29พ.ย.55) เวลา 09.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งในโอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลา ระดับอำเภอและระดับจังหวัดประจำปี 2555

         นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการ "เรารักสงขลา" เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการน้อมนำหลักการทรงงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาพระราชทาน(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้สื่อเสาหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกลไกสำคัญในการสานสามัคคีพลังภาคราชการ/ภาคีทุกภาคส่วน พลังวิชาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และพลังประชาชน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข จึงได้มีการจัดการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำปี 2555 ขึ้น ซึ่งมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับรางวัล จำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้

         รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านไร่อ้อย ม.5 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านนาปาบ ม.4 ต.คูหาใต้  อ.รัตภูมิ

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโคกเมือง ม.12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านดังหมูเหนือ ม.2 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี

ในส่วนของรางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับอำเภอ ได้รับรางวัล 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านคูนายสังข์ บ้านชุมพล บ้านรำแดง บ้านเก่า บ้านทุ่งโพธิ์ บ้านคูวาออก บ้านเขาใน บ้านหนำคอก บ้านช่างแก้ว บ้านห้วยหลอ บ้านทุ่งปริง บ้านคลองโหนด

 

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...