วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดคลองเรียน จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ พระอุโบสถ วัดคลองเรียน จ.สงขลา

จากการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  ที่ผ่านมายังความโศกเศร้าแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องด้วย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้น และได้ทรงบำเพ็ญสรรพ กรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่พระบวรพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสังฆมณฑล  โอกาสนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถ วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทง

            เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมงาน "สีสันแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ บริเวณบึงศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไ

            สำหรับ"งานสีสันแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทง"  มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาก อาทิ การประกวดหนูน้อยนพมาศ หนูน้อยนครหาดใหญ่ แลนางนพมาศ ประจำปี 2556 สำหรับน้องๆ หนูๆ ชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-6 ปี สามารถเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ (เพศหญิง) หนูน้อยนครหาดใหญ่ (เพศชาย) นอกจากนี้ยังมีการประกวดสาวงามผู้สนใจอายุระหว่าง 18-24 ปี เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2556 

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศและประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2556 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ พฤศจิกายน 2556 ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ ภายในสนามกีฬากลางจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7423-3741 , 08-6964-1571 

 

Read more...

ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน  และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

           สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา  กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน  และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาอุทกภัย

            ทั้งนี้ การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา F.M.102.25 MHz.  เวลา 13.00 - 16.00 น.

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากพื้นที่ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

 

 

Read more...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จำหน่ายบัตรอวยพร ส.ค.ส. ปี 2557

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ ยุสรา วาจิ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จำหน่ายบัตรอวยพร ส.ค.ส. ปี 2557

นายดำรง เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้จัดทำบัตรอวยพร ส.ค.ส. จำนวน 4 แบบ ประกอบด้วย การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสงขลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , นางเงือกหาดสมิหลา , สะพานติณสูลานนท์ และย่านเมืองเก่าสงขลา โดยแต่ละแบบของ ส.ค.ส จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งนี้ หากสั่งซื้อ 100 ใบขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ จำหน่ายพร้อมซองสวยหรูในราคาเพียง ชุดละ 10 บาทเท่านั้น โดย ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังใหม่ อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7432-1105 และ 0-7431-2851

 

Read more...

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสมาร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชายแดนจังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสมาร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชายแดนจังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ที่ จ.สงขลา

วันนี้(30ต.ค.56) เวลา 11.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัด อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายอำเภอสะเดา สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับคณะมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนำโดย นายตวน อาหมัด บากริ บิน ดาโต๊ะ อาลี รองมุขมนตรี ในโอกาสมาร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชายแดนจังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ  นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ราชอาณาจักรไทยและประเทศมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมากว่า 100 ปี ซึ่งประชาชนทั้ง 2 ฝ่ายไปมาหาสู่กันเหมือนเป็นชีวิตประจำวันของพวกเขา โดยทั้ง 2 ประเทศกำลังเดินเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  จึงหวังว่าจังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิสจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาคมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ขณะนี้ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งทางจังหวัดสงขลาพร้อมในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับชาวมาเลเซีย ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมชาติของเรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวในตอนท้ายว่า การเยือนและการแข่งขันกีฬามิตรภาพในวันนี้และวันพรุ่งนี้ จังหวัดสงขลาพร้อมสนับสนุนกิจกรรมให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยจิตบริการและจะทำให้ผู้มาเยือนมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย

 

 


Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่บุคคล เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ฯลฯ ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556

ข่าว จุฑามาศ วัชราทักษิณ ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่บุคคล เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ฯลฯ ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556

วันนี้(30 ต.ค.56)เวลา 10.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลรางวัลแก่บุคคล เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ฯลฯ ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556  โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกบุคคล  เกษตรกร สถาบันเกษตรกร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2556 ดังนี้  1.เกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางสุวรรนี น้อยดำ เกษตรอำเภอรัตภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 2.เกษตรตำบลดีเด่น ได้แก่ นายวิชัย แก้วสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 3.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ ร.ต.ต.สกุลศักดิ์ ศรีสุวรรณภูชนะ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ 4.เกษรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายไพบูลย์ หนูราช ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ 5.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นายพิศ ชูแสง ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ 6.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองเสือเหนือ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร 7.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแม ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ 8.กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ 9.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ ด.ญ.ทิตยา สุวรรณคีรี สมาชิกกลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนบ้านโคกค่าย ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ 10.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ได้แก่ นายดำรงค์ สายแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง 11.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านสำนักเอาะ ตำบลเขาเเดง อำเภอสะบ้าย้อย 12.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งลาน ตำบลทุ่งลาน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จึงได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคล เกษตรกร สถาบันเกษตกร ขึ้นในวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 


Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 ตามโครงการเรารักสงขลา จำนวน 16 ราย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา  จัดพิธีมอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 ตามโครงการเรารักสงขลา จำนวน 16 ราย

            วันนี้(30ต.ค.56)  เวลา   10.15 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 ตามโครงการเรารักสงขลา จำนวน 16 ราย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการ "เรารักสงขลา" เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการน้อมนำหลักการทรงงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้สี่เสาหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกลไกสำคัญในการสานพลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่  ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2556 และได้จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารชุมชนและหมู่บ้าน จำนวน 16 ราย  ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านท่าคลอง ม.4 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหนองเสาธง ม.6 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านลานไทร ม.2 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านนาแสน ม.6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา และยังมีการมอบรางวัลให้กับหมู่บ้านต้นแบบระดับอำเภอ อีกจำนวน 12 หมู่บ้าน

 


Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ดีเด่น (A) ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา  จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ดีเด่น (A) ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556

วันนี้(30ต.ค.56)  เวลา   10.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ดีเด่น (A) ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  เจริญสิน จ่าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ดีเด่น (A) ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน กม.ที่มีความเข้มแข็งและมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงาน กม.ดีเด่น (A) และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับหมู่บ้าน กม. ที่มีผลการปฏิบัติงานของ กม. ดี (B) และหมู่บ้านที่ กม. เริ่มสร้างผลงาน (C) ให้ยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่และผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ  จึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จากอธิบดีกรมการปกครองขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคูวาออก ม.4 ต.บ้านขาว อ.ระโนด และ บ้านท่าโพธิ์ตก ม.3 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านแม่ทอมตก ม.2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ และบ้านโมยออก ม.6 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านโคกเมือง ม.12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง และ บ้านอ่างทอง ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา


 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ข่าว จุฑามาศ วัชราทักษิณ ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันนี้(30ต.ค.56) เวลา 09.45 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีผู้เกี่ยวที่ข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  ว่าที่ร้อยตรีสุรพล เจริญสิน จ่าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนา และกระตุ้นให้ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ และระดับภาค และขณะนี้กรมการปกครองได้ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นระดับภาคเเล้ว ได้แก่ บ้านไร่อ้อย หมู่ที่5 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงได้มีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานขึ้นในวันนี้

 

 

 

 

 

 


Read more...

ละมุดบางกล่ำ จ.สงขลา ผลไม้ขึ้นชื่อประจำถิ่น รสชาติหวาน เนื้อแน่น สด สะอาด ปลอดสารพิษ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / ละมุดบางกล่ำ จ.สงขลา ผลไม้ขึ้นชื่อประจำถิ่น รสชาติหวาน เนื้อแน่น สด สะอาด ปลอดสารพิษ

          นางประทิน เรืองมณี เกษตรกรชาวอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา อายุ 60 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เจ้าของสวน "ละมุด" หรือที่ชาวใต้เรียกว่า "สวา"ผลไม้ขึ้นชื่อประจำอำเภอบางกล่ำ ดังคำขวัญที่ว่า "หลวงปู่เฟื่องเลื่องลือ ระบือเรือแข่ง แหล่งส้มโอหวาน ย่านเภานาวา สวาลือนาม" เปิดเผยถึงการปลูกละมุดผลไม้ขึ้นชื่อในพื้นที่ว่าปัจจุบันตนเป็นเกษตรกรชาวอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีการปลูกละมุดและผลไม้อีกหลายชนิดเป็นอาชีพ โดยในส่วนของละมุดได้ปลูกไว้ จำนวนประมาณ 100 ต้น  สำหรับวิธีการปลูกจะใช้วิธีการตอนกิ่งในครั้งแรก แล้วนำไปปลูกในดินทั่วไปเนื่องจากเป็นผลไม้ที่สามารถขึ้นได้ในดินทุกประเภท แต่ต้องระวังเรื่องแมลงและผีเสื้อรบกวน มีการดูแลโดยการใส่ปุ๋ยปีละครั้ง ซึ่งจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพในท้องถิ่น ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น จึงไม่มีอันตรายตกค้างต่อผู้บริโภค  ใช้เวลาปลูกประมาณ 5 ปีถึงจะออกผล และปลูกครั้งเดียวสามารถออกผลได้นานตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน

          นางประทิน เล่าต่อว่า ละมุดที่ปลูกจะออกผลปีละ 2 ครั้ง คือ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน และช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตนเองจะเก็บผลละมุดไปขายตามตลาดต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50-100 กิโลกรัม และนำไปจำหน่ายในราคาที่ต่างกันตามขนาดของผล หากเป็นผลเล็ก ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40-50 บาท ส่วนผลใหญ่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-70 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากละมุดบางกล่ำ มีเอกลักษณ์และจุดเด่นอยู่ที่รสชาติหวาน เนื้อแน่น สด และสะอาดปลอดจากสารพิษ

 

 

 

    

Read more...

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มูลนิธิชัยพัฒนา จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแก่เกษตรกรฯ ที่ จ.สงขลา

มูลนิธิชัยพัฒนา จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแก่เกษตรกรฯ ที่ จ.สงขลา

       วันนี้ (29ต.ค.56) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายลิลิต  ถนอมสิงส์  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จ.สงขลา  โครงการฟาร์มตัวอย่างวัดสารวัน  จ.ปัตตานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สตูล โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นายลิลิต  ถนอมสิงส์  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เปิดเผยว่า  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา มีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรและโรงเรียนใน จ.สงขลา สตูล และปัตตานี เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานขึ้นในวันนี้  เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนสำหรับการสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะนำสู่ความมั่นคงในด้านรายได้แก่เกษตรกรในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ

สำหรับพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานในวันนี้  เป็นการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 41 และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 7 ชนิด ประกอบด้วย กวางตุ้ง , คะน้า , ถั่วฝักยาว , มะเขือยาว , พริกขี้หนู , กระเจี๊ยบขาว และโหระพา  ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 63 ราย  , ผู้แทนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จ.สงขลา  จำนวน 31 ราย , ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่  จ.สตูล จำนวน 1 ราย และ ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ จ.ปัตตานี จำนวน 1 ราย ยังความปลาบปลื้มแก่เกษตรกรเป็นล้นพ้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 291056

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เอสเอ็มอีแบงก์ สัมมนาองค์ความรู้ช่วย SMEs ภาคใต้ พร้อมปล่อยสินเชื่อเติมสภาพคล่องธุรกิจ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / เอสเอ็มอีแบงก์ สัมมนาองค์ความรู้ช่วย SMEs ภาคใต้ พร้อมปล่อยสินเชื่อเติมสภาพคล่องธุรกิจ

วันนี้(28ต.ค.56) เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา   เรื่อง  "การเงิน-บัญชี-ภาษี ที่ SMEs ต้องรู้" เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ในหัวข้อ "แก้จุดบอด ปิดช่องเงินรั่ว"โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี และเรื่อง "สูตรลับบริหารภาษี SMEs อย่างมืออาชีพ" จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจากสรรพากร  พร้อมมอบป้ายสินเชื่อให้กับลูกค้าธนาคารในพื้นที่ จ.สงขลาและนราธิวาส จำนวน 10 กิจการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ธนาคารได้มีการจัดสัมมนามาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เนื่องจากเรื่องการเงิน และภาษี นับเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ช่วยให้การบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน และการเติบโตของธุรกิจ

ในงาน ธนาคารได้นำสินเชื่อหลากหลายมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือขยายธุรกิจให้เติบโต โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเต็มที่ อาทิ สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ SMEs ที่ต้องการซื้อ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือพัฒนากระบวนการทำงาน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.25%  ต่อปี  สินเชื่อโครงการช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการ ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่เป็นคู่สัญญากับ อตก. หรือ อคส.  คิดอัตราดอกเบี้ย MFR ต่อปี ในกลุ่มลูกค้าเดิม และ อัตราดอกเบี้ย MFR+0.5% ต่อปี สำหรับลูกค้าใหม่   สินเชื่อรายย่อย Small SMEs สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยทั่วไป ทั้งร้านค้า  ห้องแถว ในวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยใช้ บสย.ค้ำประกัน หรือบุคคลธรรมดา ร่วมค้ำประกัน   สินเชื่อ Happy Loan สนับสนุนกลุ่ม SMEs ขนาดกลาง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุน โดยอัตราดอกเบี้ย MLR ภายในปี 2556 โดยสามารถกู้ได้ถึง 120% ของหลักประกัน  สินเชื่อ Smile Factoring ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ โดยนำลูกหนี้การค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่แปรรูปจากระบบราชการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นหลักประกัน   คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  7.625% ต่อปี  สินเชื่อ Special SMEs  สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียน ขยาย ปรับปรุงกิจการ โดยใช้หลักประกันเดิมที่มีอยู่แล้ว คิดดอกเบี้ย MLR หรือ เท่ากับ 7.25% ต่อปี   


Read more...

อบจ.สงขลา ร่วมกับ ททท.หาดใหญ่ แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

อบจ.สงขลา ร่วมกับ ททท.หาดใหญ่ แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

วันนี้(28ต.ค.56) เวลา 10.30 น. ที่ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นายบรรจง ช่วยชู นายอำเภอบางกล่ำ , นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และ นายบุญเจอ กัลยาศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า  การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย  การแข่งขันประเภท 12 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การแข่งขันประเภท 9  ฝีพาย ประชาชนทั่วไป , การแข่งขันประเภท 9 ฝีพาย (จังหวัดพัทลุง ,จังหวัดสงขลา) , การแข่งขันประเภท 7 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป และการแข่งขันประเภท 7 ฝีพาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน เป็นฝีพายจาก จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช พังงา และ จ.สงขลา จำนวน 43 ลำ  กว่า 1,000 ชีวิต ซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของอำเภอบางกล่ำที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และที่สำคัญการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวนี้ จะทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม เห็นความสำคัญของสายน้ำที่ยังคงมีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะแหล่งน้ำจะสร้างสมดุลในธรรมชาติ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องชาวสงขลาได้เป็นอย่างดี  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18  ประจำปี 2556 ในวันเวลาดังกล่าว


 

 

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเส้งสงขลานำแหมาทอดจับปลาน้ำจืดที่เมาน้ำทะเล สร้างรายได้ให้กับครอบครัว หลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ปากคลองสำโรงแตก

         ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเส้งสงขลานำแหมาทอดจับปลาน้ำจืดที่เมาน้ำทะเล สร้างรายได้ให้กับครอบครัว หลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ปากคลองสำโรงแตก วันนี้ (27 ต.ค. 56) ที่ บริเวณชายหาดชุมชนบ้านเก้าเส้งสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ชาวประมงพื้นบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ได้นำแหมาทอดจับปลาน้ำจืดกันอย่างสนุกสนาน เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ทำให้น้ำเต็มคลองสำโรง และไหลทะลักผ่านสันทรายที่ปิดปากคลองไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย  น้ำจืดในคลองสำโรงเชื่อมต่อกับน้ำทะเล ส่งผลให้ปลาน้ำจืดในคลองสำโรงที่ว่ายตามน้ำออกสู่ทะเลหลายชนิด เกิดอาการเมาน้ำทะเล อยู่บริเวณปากคลองสำโรงและริมชายฝั่งที่เชื่อมต่อกัน


             ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเส้งนำแหมาทอดจับปลาน้ำจืด ที่ไม่สามารถว่ายออกสู่ทะเลน้ำเค็มได้ โดยแต่ละคนสามารถจับปลาทั้งปลาสลิด ปลาช่อน ปลาดุกได้เป็นจำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อนำไปปรุงอาหารที่บ้านและนำไปขายที่ตลาดเก้าเส้งสร้างรายได้ให้กับครอบครัว


             ปากคลองสำโรงแตกเชื่อมต่อกับทะเลในครั้งนี้ เป็นผลดีให้กับชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเส้ง สามารถนำเรือเข้าไปจอดหลบคลื่นในคลองสำโรงช่วงที่มีคลื่นลมแรงได้ โดยไม่ต้องใช้รถเจซีบีมาทำการขุดทรายเปิดปากคลองอีก ชาวประมงพื้นบ้านฝากถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการก่อสร้างเขื่อนหินและท่าจอดเรือตามโครงการสร้างเขื่อนหินบริเวณชายหาดเก้าเส้ง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ โดยเฉพาะท่าจอดเรือให้กับชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเส้งสงขลา ก็ยังไม่มีการลงมือก่อสร้างแต่อย่างใด ที่ผ่านมาเตรียมเสาเข็มขนาดใหญ่สำหรับตอกเสาสะพานไว้แล้วและได้ทำการขนกลับไปหมดแล้ว เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย

Read more...

เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยาน “เส้นทางวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์นานาชาติ”

         เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สงขลา) และ Track Zone จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ "เส้นทางวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์นานาชาติ" หรือ "SONGKHLA IPOH FRIENDSHIP RIDE 2013" ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานชมดาว บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น


              ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านขบฃนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงไว้สืบทอดต่อไป


              สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักกีฬาจักรยานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวนกว่า 800 คน ประกอบด้วยกลุ่มนักกีฬาท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น และชาวไทยที่สนใจการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน และคนรักการปั่นจักรยาน ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โทร/โทรสาร 074-311-118 หรือทางเว็ปไซต์ที่ www.songkhlacity.go.th

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2557

           ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556 ณ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โทร.074-200142 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2557 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการมีดังนี้  1. มีสัญชาติไทย  2. มีสมุดคู่มือคนพิการ  3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

 

           สำหรับขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี พร้อมหลักฐานต่อไปนี้  1. สำเนาบัตรประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. บัตรคนพิการ  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.หรือ ธ.กรุงไทย

 

           การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2557 ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปีและจะเริ่มได้รับเงินในเดือนตุลาคมปีถัดไป

พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้  1. สำเนาบัตรประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย หรือ ธกส.

 

           กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ และไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินแทน สำหรับผู้ลงทะเบียนประจำปี 2557 จะได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรกเดือนตุลาคมปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า โดยไม่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลัง และถ้าผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านต้องไปลงทะเบียน ตามภูมิลำเนาใหม่ และได้รับเงินจากที่เก่าจนครบ 1 ปี

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...