วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดสงขลา ซ้อมแผนเผชิญเหตุ “หาดใหญ่สันติสุข 0357” เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ และสร้างความพร้อม ความตื่นตัวให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา ซ้อมแผนเผชิญเหตุ "หาดใหญ่สันติสุข 0357" เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ และสร้างความพร้อม ความตื่นตัวให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้

วันนี้ (31มี.ค.5) เวลา 14.00 น. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตำรวจภูธรภาค 9  เทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ "หาดใหญ่สันติสุข 0357" ที่ บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน   สำหรับการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ "หาดใหญ่สันติสุข 0357" ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติการ และสร้างความพร้อม ความตื่นตัวให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมืองหาดใหญ่ เป็นหนึ่งใน 7 เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องดูแลความความปลอดภัยเป็นพิเศษตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  โดยการซ้อมแผนเผชิญเหตุได้มีการจำลอง 5 สถานการณ์ ประกอบด้วย สถานการณ์แรก  ผู้ก่อเหตุนำพาอาวุธผ่านจุดตรวจภายในชานชาลาสถานีรถไฟหาดใหญ่และถูกตรวจพบจับกุม , สถานการณ์ที่ 2 ผู้ก่อเหตุจับตัวประกันในสถานีรถไฟหาดใหญ่ ชุดปฏิบัติการ SINGA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน , สถานการณ์ที่ 3 ผู้ก่อเหตุวางวัตถุต้องสงสัยไว้ภายในห้างสรรพสินค้าฯ เจ้าหน้าที่ EOD เข้าพิสูจน์ , สถานการณ์ที่ 4 เกิดการระเบิดบริวณที่จอดรถชั้น 6 ของห้างฯ เจ้าหน้าที่ EOD เข้าพิสูจน์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ ทุกหน่วยเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือ  และสถานการณ์ที่ 5 การติดตามผู้ก่อเหตุด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)  ทั้งนี้ การซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาร่วมชมการซ้อมแผนดังกล่าว

Read more...

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ 1 เปิดการฝึก “การฝึกทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557”

ข่าว-ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ 1 เปิดการฝึก "การฝึกทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557"

วันนี้ (31 มี.ค. 57) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ว่าที่นายกองโท วิโรจน์ ทัฬหะวาส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธิเปิด "การฝึกทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557" โดยมี นายกองตรี จิรโรจน์ สำแดง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้การต้อนรับ

สำหรับ"การฝึกทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557" ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวน และเพิ่มความรู้ ความชำนาญ มีวินัย สามารถใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลบำรุงรักษาอาวุธปืนประจำกายได้อย่างถูกวิธี เพิ่มพูนศักาภาพ และขีดความสามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในด้านยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็ก และการใช้อาวุธปืนประจำกายในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทำให้เกิดความมั่นใจในการปฎิบัติหน้าที่ ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นกองกำลังประจำถิ่น ต้องเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่รุกรบต่อสู้และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั่วไป  โดยผู้เข้ารับการฝึก "ทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557" รวม 100 นาย ประกอบด้วย กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ 1 , เมืองสงขลา สะเดา กองร้อยละ นาย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรัตภูมิ ระโนด ,บางกล่ำ กระแสสินธิ์ ,ควนเนียง ,นาหม่อม ,สะทิงพระ สิงหนคร ,คลองหอยโข่ง กองร้อยละ นาย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ จำนวน 18 นาย และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสะบ้าย้อย ,นาทวี ,เทพา ,จะนะ กองร้อยละ 10 นาย  ทั้งนี้ การฝึกทั้ง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ที่ ประกอบด้วย หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรความรู้รู้เบื้องต้นและหลักการทำงานของอาวุธประจำกาย  2. ฝึกการใช้อาวุธประจำกาย การปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์  3. ฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ท่ายิงอาวุธปืนประจำกาย  4. ฝึกรูปขบวนทำการรบ หมู่หมวด  5. การตั้งจุดตรวจและปิดกั้นถนน การตรวจค้นบุคคลและยานยนต์  6. การฝึกบุคคลทำการรบ  และ7. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

ม.อ. ร่วม ซี อี ซี จัดโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เฟ้นหาเด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจนจบปริญญาตรี

ข่าว ทักษิณ อรุณ / ม.อ. ร่วม ซี อี ซี จัดโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เฟ้นหาเด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจนจบปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมให้คนดีและคนเก่งได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาสังคม

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯได้จัดทำโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะส่งเสียค่าเล่าเรียนได้  โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคิดเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 247,000 บาท แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร 3 ปี 87,000 บาท และระดับอุดมศึกษาตลอดหลักสูตร 4-6 ปี โดยทางมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการตามระยะเวลาของหลักสูตร นอกจากนั้นยังยกเว้นค่าบำรุงสุขภาพ ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา และให้สิทธิ์ในการพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดสภาพการเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร โดยทาง บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนทั้งหมด จะให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกเดือนละ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 เดือน ต่อภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องรายงานผลการเรียนที่ฝ่ายทุนการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา นอกจากนั้นต้องมีส่วนช่วยเหลืองานโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานครินทร์ไม่น้อยกว่า 30 ชม. ต่อภาคการศึกษา เพื่อฝึกฝนตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ คือ ทานอันยิ่งใหญ่ที่ให้โอกาสกับนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล และครอบครัวขาดกำลังทรัพย์ แต่มีความมุ่งมั่นสนับสนุนลูกหลานให้ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา สมกับคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย ม.อ. ที่ว่า ขอให้ถือกิจประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ ด้าน นางภาวิณี ทับเป็นไทย ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯมีความยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมตอนปลายและอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 ได้มอบทุนให้แก่ น.ส.พิมพ์สุจี โปตีล่ะ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ โดยเด็กนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และอนาคตมีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในคณะทันตแพทย์ ม.อ. ซึ่งทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และคาดว่าในปีการศึกษา 2557 จะสามารถให้ทุนการศึกษาตามโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ได้อีกอย่างน้อยจำนวน 2 ทุน


Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ ธัญวรรณ จิระโร / จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

            วันนี้(31มี.ค.57) ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  สำหรับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย จังหวัดสงขลาพร้อมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมกันจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 310357

Read more...

สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 1,732 หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดสงขลาอย่างไม่เป็นทางการ นายอนุมัติ อาหมัด ผู้สมัครหมายเลข 1 คะแนนนำลิ่ว 133,459 คะแนน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 1,732 หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดสงขลาอย่างไม่เป็นทางการ นายอนุมัติ อาหมัด ผู้สมัครหมายเลข คะแนนนำลิ่ว 133,459 คะแนน

เมื่อวันที่(30มี.ค.57) เวลา 20.00 น. นายโชคชัย ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสงขลา ทั้ง16 อำเภอในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจังหวัดสงขลามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 1,732 หน่วย และได้มีการนับคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสงขลาอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายอนุมัติ อาหมัด ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. หมายเลข  ได้รับคะแนนสูงสุด 133,459คะแนน  ขณะที่นายสุนันท์ เทพศรี ผู้สมัครหมายเลข  ได้คะแนนรองลงมา 83,109 คะแนน , นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ผู้สมัครหมายเลข ได้คะแนน 26,546 คะแนน , นายมานะ ศรีพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข ได้คะแนน 25,594 คะแนน , นายสมยศ โชติเกษมศรี ผู้สมัครหมายเลข ได้คะแนน 7,828 คะแนน , นางรัชนีพร รัตนถาวร ผู้สมัครหมายเลข ได้คะแนน 5,193 คะแนน และ นายอมรเทพ วัชรอดิศัย ผู้สมัครหมายเลข ได้คะแนน 4,250 คะแนน ทั้งนี้  จังหวัดสงขลามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 1,003,805 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว.ในครั้งนี้ จำนวน 381,328 คน คิดเป็นร้อยละ 37.99 , มีบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน จำนวน 72,550 บัตร คิดเป็นร้อยละ 19 และมีบัตรเสีย จำนวน 22,798 บัตร คิดเป็น ร้อยละ 5.98

 

 

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

บรรยากาศหลังเปิดหีบการเลือกตั้ง ส.ว. ที่ จ.สงขลา ค่อนข้างเงียบเหงาประชาชนมาใช้สิทธิ์บางตา

             ข่าว สงขลา / บรรยากาศหลังเปิดหีบการเลือกตั้ง ส.ว. ที่ จ.สงขลา ค่อนข้างเงียบเหงาประชาชนมาใช้สิทธิ์บางตา วันนี้ (30 มี.ค. 57) บรรยากาศการเลือกตั้ง ส..ที่ .สงขลา หลังเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. ค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยบรรยากาศการเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา พบว่าแทบทุกหน่วยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตา เช่น ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 62 และ 63 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา คณะกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้งเผยว่าหลังเปิดหีบยังมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึง 20 คน จากปกติที่การเลือกตั้งทุกครั้งมีประชาชนมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดหีบเลือกตั้ง ทั้งนี้อาจเพราะประชาชนยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้

             อย่างไรก็ตาม นายโชคชัย ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.สงขลา เผยว่า ภาพรวมของทั้ง 16 อำเภอ ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ60 สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการน่าจะทราบได้ประมาณ 21.00 . ของคืนวันนี้ สำหรับการร้องคัดค้านตอนนี้ยังไม่มี แต่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีการโปรยใบปลิวโจมตีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งตอนนี้เรากำลังตามอยู่

Read more...

เทศบาลนครสงขลา เนรมิตทุ่งทานตะวันบนเนนื้อที่กว่า 3 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายใต้โครงการ “เมืองคาร์บอนต่ำ”

               ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เนรมิตทุ่งทานตะวันบนเนนื้อที่กว่า 3 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายใต้โครงการ "เมืองคาร์บอนต่ำ" วันนี้ (30 มี.ค. 57) ที่ บริเวณริมถนนสงขลาพลาซ่า 1 เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นเส้นทางเข้า-ออกเมืองสงขลา พนักงานเทศบาลนครสงขลา ได้นำรถบรรทุกน้ำมาทำการฉีดน้ำบริเวณแปลงทุ่งทานตะวัน ในพื้นที่กว่า 3 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการปลูกต้นทานตะวันไปแล้วกว่5 พันต้น และกำลังทยอยปลูกให้เต็มพื้นที่ประมาณ 2 หมื่นต้น ซึ่งต้นทานตะวันรุ่นแรได้เริ่มเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาแล้ว และรุ่นที่สองและสามกำลังหยอดเมล็ด หลังจากเตรียมดินยกร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอี10 วัน ต้นทานตะวันจะงอกขึ้นมาเต็มพื้นที่กว่า 3 ไร่ โดยจะใช้ระยะเวลาปลูกทั้งหมดประมาณ 50 วัน หรือประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2557 ทุ่งทานตะวันแห่งนี้จะมีดอกทานตะวันบานสะพรั่งเต็มทุ่งและจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเทศบาลนครสงขลา ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสและถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันกลางเมืองสงขลาเนื่องจากแปลงทานตะวันแห่งนี้อยู่ บริเวณริมถนนสงขลาพลาซ่า 1 เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกเมืองสงขลา อีกเส้นทางหนึ่งทางท่าเทียบเรือประมงใหม่สงขลาที่มีรถทุกชนิดวิ่งผ่านเส้นทางนี้เป็นจำนวนมากทุกวัน

               ในขณะเดียวกันบริเวณแปลงปลูกทานตะวัน หลังมีการพรวนดินยกร่องหยอดเมล็ดลงหลุมแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งอาหารให้กับนกพิราบที่บินลงมาหาอาหารกินบริเวณแปลงปลูกด้วย เนื่องจากมีการใส่ปุยคอกหรือปุยหมักลงไปพรอมกับการย่อยดินครั้งสุดทายช่วยเสริมธาตุอาหารตางๆ เพื่อใหต้นทานตะวันเจริญเติบโตดีขึ้น

               นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลาได้ใช้พื้นที่กว่า 3 ไร่ บริเวณริมถนนสงขลาพลาซ่า 1 เขตเทศบาลนครสงขลาปลูกต้นทานตะวันประมาณ 2 หมื่นต้น เพื่อคืนธรรมชาติ สร้างความสดใส ในเมืองเรา หนึ่งในโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ ของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลา เมื่อดอกทานตะวันบานสะพรั่งในต้นเดือนพฤษภาคม 2557 นี้

Read more...

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา ทยอยรับบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ว.ในวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ต้องแบ่งเวลาออกเป็น 3 รอบ กกต.สั่งคุมเข้มพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลา โดยเพิ่มกำลังตำรวจประจำหน่วยเลือก

                ข่าว ทักษิณ อรุณ สงขลา / คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา ทยอยรับบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ว.ในวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ต้องแบ่งเวลาออกเป็น 3 รอบ กกต.สั่งคุมเข้มพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลา โดยเพิ่มกำลังตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งเป็น 4 นาย วันนี้ (29 มี.ค. 57) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 อำเภอ ของ จ.สงขลา ทยอยรับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตร และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ยังที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ส.ว. ในวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เป็นไปอย่างเนืองแน่น เจ้าหน้าที่ต้องแบ่งเวลาออกเป็น 3 รอบ คือ 08.30 น., 11.30 และ 13.00 . เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 12 ตำบล ของ อ.หาดใหญ่ ทยอยเดินทางมารับบัตร เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ และขั้นตอนการรับบัตรหีบบัตร และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               นายโชคชัย ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้ จ.สงขลา มีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น 15 หน่วยเลือกตั้ง จาก 1,717 หน่วย เป็น 1,732 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 930,000 คน โดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 60 แต่ได้ประสานให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเฝ้าระวังในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสงขลา ทั้ง อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความมั่นคง ให้เฝ้าดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยจัดกำลังตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเป็น 4 นาย พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว และ ชุดลาดตระเวนเส้นทาง

Read more...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการ

               ข่าว สงขลา / หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการ ด้วยจังหวัดสงขลา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา จะออกให้บริการประชาชน  ณ มัสยิดบ้านเขานา หมู่ 8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการถอนฟัน ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

               จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ. สงขลา และประชาชนในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง เข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้

            สำหรับทีมอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ร่วมออกปฏิบัติงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำเภอนาทวี ตชด.และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทวี ร่วมออกปฏิบัติงานฯ  

Read more...

ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนนํารถเข้าตรวจสภาพรถฟรีกับกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”

               ข่าว สงขลา / ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนนํารถเข้าตรวจสภาพรถฟรีกับกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนนํารถเข้าตรวจสภาพรถฟรี กับหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" รวมทั้งชําระภาษีรถและต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 นายยงยุทธ นาคแดง ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสําคัญทุกเทศกาล ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากกว่าในช่วงเวลาปกติ สิ่งที่มักจะเกิดเพิ่มขึ้น คือ อุบัติเหตุจากการใช้รถ สร้างความสูญเสียให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ และความไม่พร้อมของยานพาหนะ

               ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้ขับขี่และตัวรถ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาจึงได้จัดให้มีกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ซึ่งมุ่งเน้นกระตุ้นเตือนให้ใส่ใจในการตรวจความพร้อมของรถก่อนนําออกใช้งาน และมีจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง การจัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นฟรี 20 รายการ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจนํารถเข้ารับบริการได้ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (เกาะยอ) สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (หาดใหญ่) สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขาอําเภอนาทวี หรือที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และศูนย์บริการตัวแทนจําหน่ายรถ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีป้ายสัญลักษณ์ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2557

               นอกจากนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา จัดนักศึกษาสาขาช่างยนต์ และสาขาเทคนิคยานยนต์ เปิดจุดบริการตรวจเช็คสภาพ

 

Read more...

สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมรับเทศกาลมหาสงกรานต์

               ช่าว สงขลา / สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมรับเทศกาลมหาสงกรานต์ นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สวนสัตว์สงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่เข้าเที่ยวชมสวนสัตว์สงขลา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อย่างมากมายหลากหลายกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันปีใหม่ไทย

               สวนสัตว์สงขลาได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรม อาบน้ำช้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม อันเป็นศิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์ด้วย นอกจากนี้ทางสวนสัตว์สงขลาได้จัดกิจกรรมการแสดงการฟ้อนรำของสาวสองพันปีและคณะกลองยาวให้นักท่องเที่ยวได้ชมและร่วมสนุกสนานกันอย่างจุใจนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยว จะได้รับชมการแสดงความสามารถของสัตว์ เช่น การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า การให้อาหารเสือและร่วมให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำคลายร้อน ประทับใจกับบรรยากาศและทัศนียภาพของเมืองสงขลา ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในสถานที่แห่งนี้

               ทั้งนี้สวนสัตว์สงขลา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวชมสวนสัตว์สงขลาในเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2557

Read more...

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เปิดรับการจดทะเบียนเรือเพื่อขอใบอนุญาตทำการประมงหรือ “ฟิชชิ่ง ล๊อกบุ๊ก”

            ข่าว สงขลา / สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เปิดรับการจดทะเบียนเรือเพื่อขอใบอนุญาตทำการประมงหรือ "ฟิชชิ่ง ล๊อกบุ๊ก" สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาโดยกรมประมงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมง ผู้ประกอบการกิจการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ห้องเย็น ผู้ประกอบการแพปลาและผู้รวบรวมสินค้าสัตว์น้ำ ยกเลิกการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ "ไอยูยู ฟิชชิ่ง" โดยการจดทะเบียนเรือเพื่อขอใบอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทำการประมง พร้อมรับสมุดบันทึกการทำประมงหรือ "ฟิชชิ่ง ล๊อกบุ๊ก" และทำใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) ณ สำนักงานประมงอำเภอ

           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โทร. 0-7431-1302 และโทรสาร 0-7432-1478 ในวันและเวลาราชการ 

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ “หาดใหญ่เมืองสะอาด Hatyai Clean City”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ "หาดใหญ่เมืองสะอาด Hatyai Clean City" เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนชาวหาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้น่าอยู่ โดยการร่วมกันรักษาความสะอาด ในโครงการ "หาดใหญ่เมืองสะอาด Hatyai Clean City" กับกิจกรรมรณรงค์มัดปากถุงทิ้งขยะเป็นเวลา ตั้งแต่เวลา 18.00 -24.00 . โดยจัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชื่อโครงการ "หาดใหญ่เมืองสะอาด Hatyai Clean City" โดยได้มีกิจกรรมรณรงค์มัดปากถุงทิ้งขยะเป็นเวลาขึ้น เพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของเมืองหาดใหญ่ โดยการไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด และนำขยะจากบ้านเรือนทิ้งให้เป็นเวลา

             ทั้งนี้ในการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์มัดปากถุงทิ้งขยะเป็นเวลา โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ขอความร่วมมือดังนี้ 1. ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ ร้านค้า และอาคารบ้านเรือน นำขยะมูลฝอยที่รวบรวมจากครัวเรือนของท่าน (มัดปากถุงให้เรียบร้อยนำมาวางไว้หน้าบ้านเรือนของท่าน หรือบริเวณจุดวางขยะในชุมชน) นำมาทิ้งตามกำหนดตั้งแต่เวลา 18.00 -24.00 . โดยรถเก็บขยะจะออกเก็บขนขยะตั้งแต่เวลา00.00 . (เที่ยงคืน) -06.00 . 2. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ บริเวณฟุตบาท ให้จัดเก็บขยะมูลฝอยใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อย ขณะประกอบการและหลังประกอบการในวันนั้นๆ ให้สะอาดเรียบร้อยง่ายต่อการจัดเก็บ และ3. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ร้านค้า และอาคารบ้านเรือน บริเวณหน้าบ้านของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนานครหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองสะอาด ปลอดขยะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และน่าอยู่

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ททท.หาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสรายการ “Hatyai International Tennis Championship 2014” ครั้งที่ 4 / 2557

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / ททท.หาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสรายการ "Hatyai International Tennis Championship 2014" ครั้งที่ 4 / 2557

            วันนี้(27มี.ค.57) เวลา 14.00 น. ที่ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่(ททท.หาดใหญ่) จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสรายการ "Hatyai International Tennis Championship 2014" โดยมี นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ , นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  และ นายวิโรจน์ รักษากิจ ประธานชมรมเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันแถลงข่าว            สำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการ "Hatyai International Tennis Championship 2014" ครั้งที่ 4 / 2557 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2557  ณ สนามเทนนิสจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 90,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการการตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันเทนนิส เป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้การท่องเที่ยวแก่พื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เบลเยี่ยม ฯลฯเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 250 คน เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่เป็นจำนวนมาก สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ประกอบด้วย ประเภทเยาวชน , ประเภททั่วไป , ประเภทสูงอายุ และประเภทครอบครัวผูกพัน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทนนิสนานาชาติในวันและสถานที่ดังกล่าว

                                                                     

 

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...