วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ม.อ.หาดใหญ่ จัดงานรำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข อดีตอธิการบดี ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              ข่าว สงขลา / ม.อ.หาดใหญ่ จัดงานรำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข อดีตอธิการบดี ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมงานรำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข อดีตอธิการบดี ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในวันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. ภายในงานจัดให้มีการรับบริจาคโลหิต , พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล , พิธีสดุดี และรำลึกเกียรติประวัติแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข , การวางพวงมาลัยสักการะ ณ รูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข และพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมมงคลสุข สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ 0-7428-7108 , 0-7428-7111

Read more...

ขนส่งจังหวัดสงขลา แนะผู้ใช้บริการรถสาธารณะรับมือสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) 2009

              ข่าว สงขลา / ขนส่งจังหวัดสงขลา แนะผู้ใช้บริการรถสาธารณะรับมือสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) 2009 นายวิทยา วิทยานนท์ ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 มีจำนวนมากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันอย่างชัดเจน ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) 2009 มีความรุนแรงกว่าเชื้อไข้หวัดตามฤดูกาลสายพันธุ์อื่น และเป็นไปได้สูงว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถสาธารณะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคในระลอกใหญ่ประจำปี ช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเฉพาะบริการขนส่งในยานพาหนะสาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว ตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Read more...

อบจ.สงขลา จัดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ” ประจำปี 2557

              ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดโครงการ "สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ" ประจำปี 2557 อบจ.สงขลา กำหนดจัดโครงการ "สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ" ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจน เทคนิค รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังแห่งการสร้างสุขภาพในมิติต่างๆ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทของแต่ละชุมชนท้องถิ่นภายในจังหวัดสงขลา

              สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดเวทีสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง อสม.เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลา การสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพโดยการคัดเลือกคณะกรรมการ อสม.เชี่ยวชาญปี 2557 นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 175 แห่ง ในจังหวัดสงขลา โดยจะมีพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมฯ ในเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Read more...

สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมาเจือจางลง เนื่องจากจุดไฟไหม้ป่าลดลงจาก 37 จุด เหลือเพียงจุดเดียว ทำให้สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาดีขึ้น และกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ

             ข่าว สงขลา / สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมาเจือจางลง เนื่องจากจุดไฟไหม้ป่าลดลงจาก 37 จุด เหลือเพียงจุดเดียว ทำให้สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาดีขึ้น และกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ จากสถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยหมอกควันได้ปกคลุมในทะเลและภูเขา รวมทั้งในตัวเมืองสงขลา โดยในทะเลหมอกควันจะปกคลุมเต็มไปหมด เรือประมงและเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ

             สำหรับในวันนี้ (ที่ 29 มิ.ย.) สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาเริ่มดีขึ้น และกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ เนื่องจากจุดฮอตสปอร์ตไฟไหม้ป่าลดลงจาก 37 จุด เหลือเพียงจุดเดียว ส่งผลให้สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาหมอกควันเจือจางลง และกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ โดยในทะเลสภาพหมอกควันลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามภูเขา และในทะเลไม่มีหมอกควัน สามารถมองเห็นได้ตามปรกติโดยไม่มีอะไรมาบดบัง ในตัวเมืองสงขลามีแสงแดดส่องถึง

             สำหรับสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2257

Read more...

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอนาทวี และผู้สนใจ ร่วมงาน “วัฒนธรรมสัญจร”

              ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอนาทวี และผู้สนใจ ร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" อบจ.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอนาทวี และผู้สนใจ ร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงมากมาย อาทิ การแสดงโนรา "ไข่เหลี้ยมวิเชียร ศรชัย , การแสดงของวงดนตรีข้าวยำ และการแสดงต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ 

Read more...

หมอเด็ก ม.อ. แนะหลัก “2ว 2น” ป้องกันเด็กติดเกมมือถือ และเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมอง

                 ข่าว สงขลา / หมอเด็ก ม.. แนะหลัก "2 2" ป้องกันเด็กติดเกมมือถือ และเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมอง นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการ และพฤติกรรม หน่วยพัฒนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า จากประเด็นร้อนในสังคมที่ผู้ปกครองของเด็กหลายคนได้รับบิลเรียกเก็บค่าโทรศัพท์มือถือตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเล่นแอพพลิเคชั่นเกทสุดฮิตบนมือถือสมาร์ทโฟน อาทิ คุกกี้รัน และอื่นๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ตนในฐานะหมอพัฒนาการเด็ก มองว่า พ่อแม่ทุกๆครอบครัวไม่เฉพาะครอบครัวที่ตกเป็นข่าว น่าจะได้รับบทเรียนเรื่องเด็กกับเทคโนโลยีจากสิ่งที่เกิดขึ้น

                 โดยคำถามที่พบบ่อย คือ "ควร" หรือ "ไม่" ที่จะให้เด็กหรือลูกใช้มือถือ ซึ่งจริงๆ แล้วอยากที่จะตอบว่าไม่ควร เพราะ การเล่นกับพ่อแม่กับเพื่อนหรือคุยกันต่อหน้าย่อมดีกว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า และมือถือคงจะไม่สามารถเข้ามาแทนที่ หรือ ตอบสนองต่อพฤติกรรมในการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษา และด้านสังคมของเด็ก แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมือถือสมาร์ทโฟนเหล่านี้ได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็กอย่างยากที่จะห้ามได้ โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน ซึ่งเด็กจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุที่แตกต่างกัน

                 นพ.เทอดพงศ์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับแนวทางที่จะทำให้เด็กใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือได้อย่างเหมาะสม อยากแนะนำหลักการง่ายๆ ให้ผู้ปกครองนำไปปรับใช้กับบุตรหลาน คือ หลัก "22" โดย "2" ประกอบด้วย วัย และเวลา โดยเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรให้เล่นหรือแม้กระทั่งเปิดมือถือให้ดูเลย ทั้งนี้มีการศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นว่า การให้เด็กวัยน้อยกว่า 2 ปี ดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จะส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็กที่สำคัญ คือ ทำให้เวลาที่จะได้เล่น หรือ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นลดน้อยลง ส่งผลให้พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า แต่พ่อแม่ที่ลูกอายุมากกว่า 2 ปี ก็ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาแทนปฏิสัมพันธ์โดยมนุษย์ได้ หากยังสามารถเล่นกับลูกได้เองก็ควรเล่นด้วยตนเอง หรือ พาเด็กไปเจอสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะดีกว่าผ่านทางมือถืออย่างเดียว รวมทั้งเด็กที่อายุมากกว่า 2 ปี ไปแล้วผู้ปกครองควรจำกัดเวลาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมไปถึงโทรทัศน์ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อวัน

                 ขณะที่ "2" ประกอบด้วย เนื้อหา และแนะนำ โดยผู้ปกครองควรเฝ้าระวัง และคัดกรองเกม หรือสื่อต่างๆ ที่ลูกดู หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงเกมที่มีเนื้อหารุนแรง หรือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งหลังจากเลือกให้เหมาะสมแล้ว พ่อแม่ก็ไม่ควรให้ลูกเล่นเกมหรือดูสื่อต่างๆ เหล่านั้นโดยลำพัง ควรให้คำแนะนำระหว่างที่ลูกดู หรือ เล่นไปด้วย รวมทั้งอภิปรายถึงสิ่งที่เห็น หรือ ได้ดูกับลูก ได้พูดคุยกันถึงเรื่องประโยชน์ และโทษของเทคโนโลยี และสังคมออนไลน์ ทั้งนี้พ่อแม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ไปพร้อมๆ กับลูกด้วย

                 นอกจากนั้นการตั้งค่าเพื่อจำกัดการเข้าถึงหรือซื้อสิ่งของต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่น และเกมต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองน่าที่จะเรียนรู้ เช่น Kids mode ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในมือถือยี่ห้อหนึ่ง เมื่อดาวน์โหลดลงมา และติดตั้งในมือถือสมาร์ทโฟนแล้ว พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองจะสามารถกำหนด PIN ในการเข้า mode นี้ และสามารถเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะให้เด็กเข้าถึงได้ โดยสามารถเลือกเฉพาแอพพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถกำหนดระยะเวลาในการใช้มือถือในแต่ละวันตามที่ได้ตกลงกับเด็กเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบการเข้าใช้งานของเด็กย้อนหลังได้ถึง 30 วัน อีกด้วย

Read more...

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม” ปี 2557 ภายใต้แนวคิด “สารพันปัญหา ยาโรคหัวใจ”

                 ข่าว สงขลา / โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชกรรม" ปี 2557 ภายใต้แนวคิด "สารพันปัญหา ยาโรคหัวใจ" โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชกรรม" ปี 2557 ภายใต้แนวคิด "สารพันปัญหา ยาโรคหัวใจ" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้าการเงินผู้ป่วยนอก ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการด้านยา , การให้คำแนะนำเรื่องยา / อาการแพ้ยา / การใช้ยาเทคนิคพิเศษ , การตอบปัญหาเรื่องยาจากนิทรรศการ , การจำหน่ายหนังสือความรู้เรื่องยา และการออกบูธผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์

                 โดยในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เชิญฟังการบรรยายให้ความรู้ บนเวทีสุขภาพในหัวข้อ "จริงหรือไม่? กินยาหัวใจแล้ว ตับไตจะพัง" , "warfarin กินให้ปลอดภัย" และหัวข้อ "ไขกุญแจ (ยา) หัวใจ" ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์ และปรองดอง” ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนคร

               ข่าว สงขลา / สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์ และปรองดอง" ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์ และปรองดอง" ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ , การแสดงดนตรีจาก มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) , การออกบูธรับสมัครงาน / สัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการ กว่า 2,000 อัตรา จากผู้ประกอบการกว่า 30 แห่ง และการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับ 15 อาชีพอิสระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

กสท จัดกิจกรรม “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา

            ข่าว สงขลา / กสท จัดกิจกรรม "CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน" เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา วันนี้ (27 มิ.ย. 57) ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดกิจกรรม "CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน" พัฒนาชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา โดยมี นายสมศักดิ์ ตันติเศรนี นายกเทศบาลนครสงขลา , นายศิริชัย เอกพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนเก้าเส้งกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม และให้การต้อนรับ

               นายธีรพงศ์ กุศลชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน" เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งราวครึ่งหนึ่งเป็นชุมชนมุสลิม และประกอบอาชีพประมง โดยภายในงานได้มีการมอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้ง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 750 ปาก พร้อมติดตั้งโดมให้แก่มัสยิด "อัลฮีดายะห์" มัสยิดเก่าแก่ในชุมชนเก้าเส้ง โดยการติดตั้งโดมประธาน และโดมบริวารทำให้มัสยิดที่เป็นอาคาร 2 ชั้น ได้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมัสยิดที่สมบูรณ์ หลังจากที่มัสยิดแห่งนี้ได้ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองรับชาวมุสลิมทั้งไทย และต่างชาติในตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลามานานถึง 20 ปี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก้าเส้ง โดยปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ระดับชั้นอนุบาล โดยกลุ่ม CAT อาสาในจังหวัดสงขลาร่วมกันประกอบเครื่องเล่น พร้อมมอบชุดโต๊ะนักเรียน ชุดที่นอน ติดตั้งพัดลม จัดทำชั้นหนังสือ และมุมนิทานให้กับเด็กๆ

               สำหรับการจัดกิจกรรม "CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน" ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารไปทั่วโลก และมีจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำ ในพื้นที่ภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โดยพื้นที่ชายหาดชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา เป็นหนึ่งจุดขึ้นบกของระบบเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคง และเสถียรภาพด้านการสื่อสารของไทย โดย CAT ด้ดำเนินการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ APG หรือ Asia pacific Gateway เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายใน และระหว่างประเทศ ณ บริเวณชายหาดสมิหลา ชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา เชื่อมตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น และทั่วโลก

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

 วันนี้(27มิ.ย.57) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ราย  นายธันวา ลิ่มสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งทาง บริษัท สงขลา แคนนิ่ง (จำกัด) มหาชน ได้เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา วิชาการ และบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จำนวน 400,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 270657

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 มุ่งสร้างความสามัคคีระหว่างราชการหน่วยงานต่างๆ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 มุ่งสร้างความสามัคคีระหว่างราชการหน่วยงานต่างๆ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันนี้(26มิ.ย.57) เวลา 17.00 น. ที่ สนามหญ้าเทียม อาร์.โอ.สเตเดี้ยม อ.เมือง จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  นายอำพล ธรรมปาโล แรงงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้แจ้งให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2557 เนื่องจากข้าราชการทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนางานของจังหวัดและประเทศให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์  จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ดังนี้ การคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการดีเด่นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 , การรณรงค์ทำกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานของจังหวัด ซึ่งทุกส่วนราชการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในวันนี้ เพื่อให้ข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการกระทำความดีและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมจากส่วนราชการในอาคารศาลากลางหลังใหม่ ทีมจากส่วนราชการในอาคารศาลากลางหลังเก่า ทีมจากสำนักงานสรรพากรจังหวัด และทีมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนักฟุตบอลแต่ละทีม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการอาวุโส จำนวนทีมละ 14 คน  บรรยากาศการแข่งขันในวันนี้ เป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

Read more...

จ.สงขลา จัดกิจกรรม “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” เนื่องในวันยาเสพติดโลกพร้อมกันทั่วประเทศ ผนึกกำลังคนในชาติร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จ.สงขลา จัดกิจกรรม "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" เนื่องในวันยาเสพติดโลกพร้อมกันทั่วประเทศ ผนึกกำลังคนในชาติร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป 

วันนี้(26มิ.ย.57) เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เขตเทศบาลนครสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2557 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน  นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดในปีนี้ ได้มีการระดมพลังแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดสงขลาในทุกพื้นที่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้หวนกลับมามีผลกระทบต่อสังคมไทย  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมแสดงพลังของคนในชาติอย่างพร้อมเพรียงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด และใช้สัญลักษณ์การสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน เยาวชนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้วันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป  กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมรวมพลัง "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" , การกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด , การเทเหล้า-เผาบุหรี่ , การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ , การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด , การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

 

                                                  


Read more...

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความปรองดอง ความรัก ความสามัคคี คืนความสุขให้แก่ประชาชน ตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองเพื่อการปฏิรูปฯ พร้อมเปิดชมฟรีภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ตอนยุทธหัตถี

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความปรองดอง  ความรัก ความสามัคคี คืนความสุขให้แก่ประชาชน ตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองเพื่อการปฏิรูปฯ พร้อมเปิดชมฟรีภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ตอนยุทธหัตถี

วันนี้(26มิ.ย.57)  เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลันทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์สร้างความปรองดอง  ความรัก ความสามัคคี คืนความสุขให้แก่ประชาชน ตามโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองเพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน  นายประสงค์  บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ความขัดแย้งของบ้านเมืองที่ผ่านมา ได้นำไปสู่ความรุนแรง ความแตกแยก และส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีนโยบายในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็ว ทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดโครงการฯในครั้งขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการรู้รักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติโดยเร็ว  ด้าน นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวสงขลาทุกคน ได้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา  ที่พร้อมเดินไปด้วยกัน ด้วยการเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัส " รู้ รัก สามัคคี"มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป  กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเดินรณรงค์สร้างความปรองดอง  ความรัก ความสามัคคี คืนความสุขให้แก่ประชาชนคนสงขลา การแสดงเจตนารมณ์รู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และการชมภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ตอนยุทธหัตถี ณโรงภาพยนตร์ EGV ห้างโลตัส สงขลา จำนวน  3 โรง โดยให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 2,000 คน ได้ร่วมชมฟรี จำนวน 5 รอบ ตลอดทั้งวัน 


Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...